Zastava Srbije

U PRIPREMI DOPUNA ZAKONA O JEDINSTVENOM SISTEMU REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA: Cilj izmjena je prijava doprinosa koje niži nivoi vlasti uplaćuju za osobe iz registra istaknutih samostalnih umjetnika

26.01.2021.


Vlada FBiH je prihvatila inicijativu poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Miomirke Melank za dopunu Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Sl. novine FBiH", br. 42/2009, 109/2012, 86/2015 i 30/2016), s ciljem prijave doprinosa koje niži nivoi vlasti uplaćuju za osobe iz registra istaknutih samostalnih umjetnika, uz napomenu da obrazac za prijavu doprinosa ne može biti propisan Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Sl. novine FBiH", br. 67/2008, 4/2010, 86/2010, 10/2011, 53/2011, 20/2012, 27/2013, 71/2013, 90/2013, 45/2014, 52/2016, 59/2016, 38/2017, 3/2018, 30/2018 i 21/2020).

Vlada napominje i da će obrazac za prijavljivanje uplaćenih doprinosa od strane kantona, u skladu s posebnim propisima kantona, za istaknute umjetnike, biti propisan izmjenama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Sl. novine FBiH", br. 73/2009, 38/2010, 77/2010, 9/2011, 1/2013, 83/2014, 1/2015, 48/2016, 25/2017, 53/2019 i 93/2019), a nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 21.01.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija