Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju i o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju

25.11.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 196. sjednici u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Od usvajanja važećeg Zakona o visokom obrazovanju, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo je pratilo njegovu primjenu i zaključeno je da postoji potreba da se pojedine odredbe Zakona preciznije definišu, odnosno da se pojedine situacije zakonski urede.

Novina je, pored ostalog u tome, što se izmjenom i dopunom Zakona o visokom obrazovanju propisuje mogućnost da se praktični rad i stručna praksa odvija i kod privatnog poslodavca, što je jedan od koraka ka uvođenju dualnog obrazovanja.

Pored toga, predloženo je da se nastavniku i saradniku koji ima dijete sa psihofizičkim smetnjama u razvoju da mogućnost da produži izborni period u zvanja na lični zahtjev.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske.

Razlozi za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske sadržani su u potrebi preciznijeg formulisanja pojedinih odredaba koje se odnose na modele recenzije studijskih programa i postupak akreditacije studijskih programa.

Predloženim modelima bi se racionalizovali postupci akreditacije, budući da je važećim zakonom predviđeno da se postupci vanjskog vrednovanja za javne visokoškolske ustanove finansiraju iz republičkog budžeta. Pored toga, različiti modeli akreditacije omogućavaju kvalitetniji i svrsishodniji postupak, jer uključuju angažovanje stručnjaka iz užih naučnih oblasti.

Vlada Republike Srpske usvojila je Plan interventnih nabavki proizvoda, robe i sredstava za 2023. godinu.

Odredbama Zakona o interventim nabavkama Vlada Republike Srpske jednom godišnje, na prijedlog Ministarstva trgovine i turizma, najkasnije do 30. novembra tekuće godine, donosi Plan interventnih nabavki proizvoda, robe i sredstava, kojim se definišu vrsta, količina i vrijednost proizvoda, robe i sredstava, kao i nosioci snabdijevanja u jedinicama lokalne samouprave.

Ministarstvo trgovine i turizma u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave sačinjava listu nosilaca snabdijevanja, a nosioci snabdijevanja u jedinicama lokalne samouprave su privredna društva i druga pravna i fizička lica koja su osposobljena da na najbolji način, blagovremeno i efikasno, učine dostupnim proizvode, robu i sredstva.

Planom interventnih nabavki sačinjena je lista od 975 dobavljača u 52 lokalne zajednice u Republici Srpskoj, a opštine Kupres, Oštra Luka, Rudo, Istočni Drvar, Kalinovik, Petrovac, Kneževo, Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Krupa na Uni i Stanari izjasnile su se da nemaju registrovanih privrednih društava, pravnih i fizičkih lica koja su osposobljena, organizaciono, kadrovski i materijalno-tehnički da vrše ulogu nosioca snabdijevanja, a interventno snabdijevanje u ovim lokalnim zajednicama će se, u slučaju potrebe, sprovoditi u skladu sa odredbama zakona.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju kredita iz sredstava revolving fonda u oblasti vodosnabdijevanja i komunalne infrastrukture opštini Rudo za realizaciju projekta “Rekonstrukcija distributivne mreže u naselju Uvac”, u iznosu od 300.000 KM.

Kredit se odobrava radi rješavanja problema vodosnabdijevanja stanovnika mjesne zajednice Uvac, a ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je ovlašten da zaključi ugovor o korištenju kreditnih sredstava revolving fonda u oblasti vodosnabdijevanja i komunalne infrastrukture sa opštinom Rudo.

Korištenje sredstava iz revolving fonda odobreno je nakon što je raspisan Javni oglas za podnošenje zahtjeva opština i gradova, a na koji se javila opština Rudo.

Vlada Republike Spske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na Red vožnje u željezničkom putničkom saobraćaju za 2022/2023. godinu.

Red vožnje za 2022/2023. godinu, koji su sačinile “Željeznice Republike Srpske” A.D. Doboj, ostaje na nivou važećeg Reda vožnje i zasniva se na 27 putničkih vozova u unutrašnjem lokalnom saobraćaju.

Na osnovu analize prvih devet mjeseci 2022. godine, došlo je do povećanja broja prevezenih putnika za 13%.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 24.11.2022.

Naslov: Redakcija