Zastava Srbije

PRAVILNIK O OSTVARIVANjU PRAVA NA NAKNADU PLATE ZA VRIJEME PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD: Provjeru opravdanosti bolovanja tražilo 98 poslodavaca u RS

25.11.2021.


Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u ovoj godini obratilo se 98 poslodavaca sa zahtjevom za provjeru opravdanosti bolovanja za ukupno 276 radnika.

Dosadašnje kontrole su pokazale da u 23 slučaja nije ispoštovan Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ("Sl. glasnik RS", br. 63/2008, 38/2010, 61/2011, 87/2012, 100/2014, 4/2015, 8/2016, 112/2018, 87/2019, 40/2021 i 51/2021), rečeno je u Fondu.

Nepravilnosti se uglavnom odnose na to da je utvrđen prvi dan nesposobnosti za rad bez odgovarajućeg uporišta u medicinskoj dokumentaciji, da osiguranik nije blagovremeno upućen prvostepenoj komisiji za ocjenu privremene nesposobnosti za rad ili da je bolovanje utvrđeno u trajanju dužem nego što je predviđeno Pravilnikom.

U Fondu navode da je evidentno da se u ovoj i prethodnoj godini, s pojavom virusa korona, izolacija nalazi kao jedan od najčešćih uzroka bolovanja, dok je ranije broj slučajeva bolovanja zbog izolacije bio neznatan.

"Za devet mjeseci ove godine, prema podacima iz domova zdravlja i komisija za ocjenu bolovanja, bilo je u prosjeku mjesečno 20.100 slučajeva bolovanja i primjetan je rast slučajeva bolovanja u odnosu na prošlu godinu", rečeno je u Fondu.

Iz Fonda pojašnjavaju da jedan slučaj ne znači jedan radnik, jer, na primjer, radnik može u toku mjeseca da otvori bolovanje i dva puta što se evidentira kao dva slučaja bolovanja.

U Fondu ističu da poslodavci imaju mogućnost da zatraže provjeru opravdanosti bolovanja za svoje radnike, ukoliko imaju bilo kakvu sumnju.

"Kada poslodavac uputi zahtjev za provjeru opravdanosti bolovanja, radnici Sektora za zdravstvo i kontrolu Fonda vrše vanrednu kontrolu u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je registrovan radnik, te uvidom u medicinski karton provjeravaju sve detalje zbog kojih je osiguranik upućen na bolovanje", pojašnjavaju u Fondu.

O rezultatima kontrole za svakog radnika, za koga je upućen zahtjev za provjeru bolovanja, Fond pisanim putem obavještava kako zdravstvenu ustanovu koja je uputila radnika na bolovanje, tako i poslodavca.

U slučaju da su utvrđene nepravilnosti, Fond umanjuje mjesečnu tranšu zdravstvenoj ustanovi koja je uputila radnika na bolovanje ne poštujući odredbe Pravilnika, u skladu s ugovorom kojeg Fond ima sa zdravstvenom ustanovom.

Najčešći uzroci bolovanja, tvrde u Fondu, su bolesti, povrede, izolacija, njega oboljelog člana porodice, zatim profesionalne bolesti ili povrede na radu.

Kad je riječ o oboljenjima zbog kojih radnici koriste bolovanje, prednjače bolesti mišićno-koštanog sistema, tumori, problemi u trudnoći, bolesti sistema krvotoka i druge.

Fond podsjeća da nadoknađuje, odnosno refundira neto platu za radnike koji su na bolovanju dužem od 30 dana, dok bolovanja do 30 dana idu na teret poslodavca.

"Trošak Fonda za bolovanja na godišnjem nivou iznosi oko 17 miliona KM, te je Fondu najviše u interesu da se spriječe eventualne zloupotrebe bolovanja, jer svaka ušteda nam stvara prostor za dodatna unapređenja prava, odnosno zdravstvene zaštite građana", naveli su u Fondu.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 23.11.2021.

Naslov: Redakcija