Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Riješeno više od 135.000 najstarijih predmeta u toku prvih devet mjeseci 2023. godine

25.10.2023.


Sudovi u Bosni i Hercegovini u prvih devet mjeseci tekuće godine riješili su 3% više predmeta u odnosu na očekivano. Tako je periodu od 01.01. - 30.09.2023. godine riješeno 135.095 najstarijih predmeta od predviđenih 172.254 predmeta, čime je realizirano 78% planova rješavanja predmeta za 2023. godinu, u odnosu na očekivanih 75%.

Analiza pokazuje da su prvostepeni sudovi - općinski, osnovni i okružni privredni, u prosjeku realizovali svoje planove u iznosu od 76%, dok su sudovi viših instanci riješili 91% predmeta predviđenih svojim planovima (kvartalni planovi realizirani su u iznosu od 97%, dok su godišnji planovi sudova viših instanci realizirani sa 77%).

Posmatrano po entitetima, sudovi u Federaciji BiH riješili su 93.618 predmeta i ostvarili realizaciju plana u iznosu od 78%, u Republici Srpskoj 38.389 predmeta uz procent realizacije plana u iznosu od 80%, u Brčko distriktu BiH 1.979 predmeta uz procent realizacije plana u iznosu od 60%, dok je Sud BiH riješio ukupno 1.109 predmeta iz plana i ostvario procent realizacije plana u iznosu od 83%.

U planu rješavanja predmeta u sudovima svih nivoa u prva tri kvartala 2023. godine ukupno je bilo 9.789 predmeta iniciranih u dvije najstarije starosne kategorije (predmeti inicirani 2013. godine i ranije) od čega je riješeno 74%, odnosno 7.283 predmeta. Iako su sudovi riješili značajan broj ovih predmeta predviđenih planovima rješavanja predmeta, potrebno je dodatno intenzivirati rad na rješavanju predmeta iz dvije najstarije starosne kategorije predmeta, a kako bi do kraja tekuće godine bili riješeni najstariji predmeti iz planova rješavanja predmeta pojedinačnih sudova.

U dokumentu u prilogu je prikazan sumarni pregled realizacije planova na nivou suda, po starosnoj strukturi predmeta u planu, za period 01.01. - 30.09.2023. godine, na osnovu podataka koji su bili predmet analize. Prikazani podaci pokazuju ukupan broj predmeta u planu, broj riješenih predmeta iz plana, procenat realizacije plana, broj sudija koji su radili na predmetima iz plana, te procenat riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u planu u promatranoj starosnoj kategoriji.

Stalna komisija za efikasnost i kvalitet sudova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) redovno vrši praćenje procesa rješavanja predmeta u okviru planova rješavanja predmeta. Svi sudovi u BiH imaju obavezu da sačine plan rješavanja predmeta u skladu sa odredbama Uputstva za izradu planova za rješavanje predmeta.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 23.10.2023.

Naslov: Redakcija