Zastava Srbije

ODRŽAN ŠESTI SASTANAK PODODBORA ZA INOVACIJE, INFORMACIONO DRUŠTVO I SOCIJALNU POLITIKU IZMEĐU EU I BIH

25.10.2022.


U skladu sa ranije usvojenim rasporedom sastanaka zajedničkih radnih tijela za praćenje ispunjavanja obaveza proisteklih iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH, održan je šesti po redu sastanak Pododbora za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku između EU i BiH. Sastanak je održan putem video-konferencije.

Ispred institucija Republike Srpske sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Ministarstva saobraćaja i veza, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Ministarstva prosvjete i kulture, Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske, Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Centra za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske i Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske.

U skladu sa dnevnim redom i pripremljenim dokumentom za diskusiju, predstavnici nadležnih institucija u BiH sa predstavnicima Evropske komisije razgovarali su o ostvarenom napretku u proteklih godinu dana u ispunjavanju obaveza proisteklih iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH u oblastima:

  • obrazovanja i obuka
  • informacionog društva i medija
  • istraživanja i inovacija
  • zapošljavanja i socijalne politike i drugim temama koje pokriva ovaj pododbor.

Pododbor za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku između EU i BiH jedan je od sedam zajedničkih radnih tijela EU i BiH formiranih za praćenje sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH, koji je stupio na snagu od 1. juna 2015. godine.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju RS, 21.10.2022.

Naslov: Redakcija