Zastava Srbije

NASTAVAK AKTIVNOSTI NA USPOSTAVLJANJU SISTEMA EFIKASNIJEG PROCESUIRANJA KRIVIČNIH DJELA KORUPCIJE I ORGANIZOVANOG KRIMINALA

25.10.2022.


Jačanje procesne discipline, unapređenje u oblasti imenovanja i dodjele predmeta te kvaliteta optužnica i istražnih postupaka, ključni su koraci u uspostavljanju stabilnog sistema za efikasnije procesuiranje krivičnih djela korupcije i organizovanog kriminala, jedan je od zaključaka okruglog stola koje je Sekretarijat Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine organizovao 21. oktobra 2022. godine u Sarajevu, uz podršku Delegacije Europske unije u BiH, a kojem su prisustvovali predstavnici sudova i tužilaštava.

Ovo je posebno naglašeno u kontekstu činjenice da je Evropska komisija dala preporuku zemljama članicama EU da Bosni i Hercegovini bude dodijeljen kandidatski status, što je važna prekretnica i korak naprijed za BiH i njene građane, ali i obaveza provođenja reformskih procesa u pravosuđu.

Kako je poručio predsjednik VSTV-a BiH, Halil Lagumdžija, efikasnije procesuiranje krivičnih djela organizovanog kriminala i korupcije jedan je od zahtjeva reformskog procesa, ali i strateško opredjeljenje ove institucije, a međuinstitucionalna saradnja na strateškom nivou prepoznaje se kao osnova za iznalaženje načina za efikasnije korištenje ograničenih resursa sa kojima se suočava pravosuđe tokom procesuiranja ovih krivičnih djela.

Kako je tokom događaja istakao Enrico Visentin iz Delegacije EU u BiH, relevantni nezavisni izvještaji govore o činjenici da je kvalitet mnogih krivičnih istraga na vrlo niskom nivou, što često dovodi do propuštanja preduzimanja očiglednih koraka u istrazi, posebno u predmetima teških oblika krivičnih djela ili u predmetima koji se odnose na “visokorangirane osobe”. S druge strane i predsjednici sudova moraju preuzeti aktivnu ulogu u upravljanju radom sudova kako bi poboljšali rezultate suda i unaprijedili pravosuđe za građane, uz poštovanje sudske nezavisnosti.

Jačanje međuinstitucionalne saradnje sudova i tužilaštava, jedan je od mehanizama VSTV-a BiH, kao regulatornog pravosudnog tijela u cilju unapređenja rada unutar sudova i tužilaštava.

Cilj VSTV-a BiH je uspostaviti snažan i stabilan sistem koji će voditi ka unapređenju, prije svega procesne discipline i kaznene politike, a što će u konačnici značiti efikasnije procesuiranja krivičnih djela korupcije i organizovanog kriminala.

Stoga je i glavni cilj zajedničkih sastanaka uspostaviti mehanizme i načine rada koji će dovesti do značajnih poboljšanja u ovoj oblasti, s naglaskom na nalaze Izvještaja stručnjaka o pitanjima vladavine prava u BiH, Peer Review izvještaja i ostalih relevantnih međunarodnih i domaćih izvještaja.

Neki od zaključaka sastanka su:

  • Neophodno je odlučno odstupiti od učestale prakse otvaranja istraga isključivo na osnovu prijava i izvještaja o počinjenom krivičnom djelu.
  • Neprihvatljivo blaga kaznena politika, naročito u predmetima organizovanog kriminala i korupcije, ne dovodi do odvraćujućeg efekta i generalne i specijalne prevencije, te je u tom smislu, prilikom određivanja visine kazne, neophodno voditi se principima svrhe kažnjavanja, te konsultovanja najbolje uporedne prakse.
  • S ciljem boljeg planiranja dinamike krivičnog postupka, insistira se na intenzivnijoj upotrebi instituta predpretresnog ročišta / statusne konferencije, te je nužno da sudije/predsjednici vijeća aktivno upravljanju suđenjima i ne dozvoljavaju duge vremenske periode između ročišta bez relevantnog i dokazivog opravdanja za odlaganje.

IZVOR: Vebsajt Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće BiH, 21.10.2022.

Naslov: Redakcija