Zastava Srbije

ZAKON O PLATNIM TRANSAKCIJAMA RS: Oprez prilikom popunjavanja naloga za plaćanje, jer pogrešno uplaćena sredstva nije lako, a ponekad je i nemoguće, vratiti

25.08.2023.


Agencija za bankarstvo Republike Srpske pokrenula je projekat "Finansijska pismenost u bankarstvu", kako bi se građani na što bolji način edukovali u pogledu načina i korištenja usluga u bankarstvu.

Kako navode u Agenciji za bankarstvo Republike Srpske, kroz niz edukativnih tekstova, pokušaće se kroz primjere na jednostavan i pitak način odgovoriti na najčešća pitanja koja građani postavljaju sami sebi, ali i bankama u vezi sa korištenjem bankarskih usluga.

Da bi se slikovitije objasnilo, u Agenciji su kroz jedan tekst opisali koje sve nedaće mogu zadesiti građanina koji pogrešno popuni uplatnicu.

Dejan Dejanović, pčelar, imao je namjeru da na sudskoj licitaciji kupi proplanak u netaknutoj prirodi.

Da bi učestvovao na licitaciji trebao je da uplati depozit na račun suda. Iz tog razloga dao je banci uplatnicu koju je samostalno popunio.

Međutim, kako uplatnice, posebno one koje se koriste za plaćanje obaveza nekom državnom organu, sadrže različite rubrike, g. Dejanović je, u žurbi svakodnevice, neka polja na uplatnici pogrešno popunio!

U rubrici predviđenoj za naziv suda naveo je sud koji je i namjeravao, ali u polju predviđenom za šifru tog suda (na uplatnici to polje se zove "šifra budžetske organizacije") naznačio je šifru koja se odnosila na drugi sud.

Banka je izvršila takvu originalnu (ali, netačnu!) instrukciju za plaćanje g. Dejanovića, pa su sredstva u iznosu od 10.000,00 KM uplaćena tom drugom sudu.

I tu nije kraj mukama Dejanovića! Na njegovu žalost, u međuvremenu, banka koja je vodila račun onog suda koji je greškom dobio pare otišla je u likvidaciju, zbog čega je povrat pogrešno prenesenih sredstava bio nemoguć (jer, u postupku likvidacije banke računi koje ona vodi se blokiraju!), što se ispostavilo kao nepremostiv problem, zbog kojeg je nastupilo i kašnjenje u ispunjenju njegove obaveze uplate depozita.

U pokušaju da riješi nastalu situaciju, Dejanović se pozivao na propis prema kojem je banka dužna da izvrši provjeru podataka iz uplatnice.

Iako su bankari znalci svoga posla u izvršenju plaćanja, ipak, prema Zakonu o platnim transakcijama("Sl. glasnik RS", br. 44/2000 i 12/2001), onaj koji popunjava uplatnicu (nalogodavac) mora tačno identifikovati primaoca i njegovu banku.

Kada je na uplatnici bilo koji učesnik u transakciji identifikovan imenom i brojem, banka koja prima uplatnicu nije dužna, a ponekad to i nije u mogućnosti da učini, da utvrdi usaglašenost imena i broja, te može izvršiti plaćanje kako na osnovu imena, tako i na osnovu navedenog broja.

Zakonom je predviđena odgovornost pošiljaoca (u našem slučaju Dejanovića) za ispravnost uplatnice koju je popunio lično, a banka je obavezna da izvrši naloge za plaćanje koji, kako to doslovno kaže zakon, "identifikuju primaoca sa izvjesnim stepenom sigurnosti." Inače, nije loše znati da se, u redovnom toku stvari, pogrešno uplaćeni javni prihodi (a to su, uglavnom, plaćanja u korist nekog državnog organa) vraćaju uplatiocu na osnovu izvršnog rješenja nadležnog poreskog organa.

Ono što treba naučiti iz gorkog iskustva g. Dejanovića, je da treba da budemo pažljivi kad popunjavamo nalog za plaćanje, jer pogrešno uplaćena sredstva nije lako, a ponekad je i nemoguće, vratiti!

Pregledajte bez žurbe sve rubrike i uporedite podatke koje ste upisali sa podacima i instrukcijama onog kome treba nešto da platite.

Potrebno je da se rubrike popune tačnim podacima, te da podaci na uplatnici međusobno odgovaraju jedni drugima. A, nakon toga, popunjenu uplatnicu predajte službeniku u banci, koji će, na svom obrascu, izraditi nalog za plaćanje i dati Vam ga na potpisivanje.

Prema odredbi člana člana 9. stav 2. Zakona, propisano da nalogodavac u nalogu za plaćanje mora tačno identifikovati primaoca i odredišnu banku i da kada je na nalogu za plaćanje bilo koji učesnik u platnoj transakciji identifikovan imenom i brojem (što je smatramo slučaj kod uplate javnih prihoda) banka primalac nije dužna da utvrdi usaglašenost imena i broja i može da izvrši plaćanje ili na osnovu imena ili na osnovu broja. Najzad, u članu 25. stav 1. istog zakona propisuje se odgovornost pošiljaoca za nalog za plaćanje kojeg je on izdao lično.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 21.08.2023.

Naslov: Redakcija