Zastava Srbije

ZAKAZANA 22. SJEDNICA PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Srijeda, 7. juli 2021. godine

25.06.2021.


Predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borjana Krišto sazvala je 22. sjednicu Predstavničkog doma za srijedu, 7. juli 2021. godine, sa početkom u 11 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 • Usvajanje Zapisnika 21. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 • Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 • Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o carinskim prekršajima Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01,02-02-1-1223/21 od 16. 6. 2021;
 • Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH,broj: 01,02-02-1-764/21 od 30. 4. 2021. (drugo čitanje);
 • Prijedlog zakona o izmjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Denis Zvizdić, broj: 01-02-1-895/21 od 26. 5. 2021. (drugo čitanje);
 • Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanici Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Nada Mladina i Zukan Helez, zakon broj: 01-02-1-863/21 od 21. 4. 2021. skraćeni postupak (prvo čitanje);
 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, predlagač: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-1153/21 od 4. 6. 2021. (prvo čitanje);
 • Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Nenad Nešić, zakon broj: 01-02-1-1188/21 od 11. 6. 2021. (prvo čitanje);
 • Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnostio Programskom planu i Finansijskom planu za 2021. godinu, podnosilac: Upravni odbor Radio-televizije BiH, broj: 01,02-50-18-977/21 od 16. 6. 2021;
 • Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2020, podnosilac: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-50-18-1218/21 od 14. 6. 2021;
 • Konsolidirani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1103/21 od 28. 5. 2021;
 • Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2019. godinu, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1104/21 od 28. 5. 2021;
 • Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2020, podnosilac: Ured za razmatranje žalbi BiH, broj: 01,02-50-18-1149/21 od 4. 6. 2021;
 • Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za februar 2021, podnosilac: Ministarstvo sigurnosti BiH, broj: 01-50-18-993/21 od 9. 6. 2021;
 • Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve dodijeljenih za saniranje ekonomskih šteta za period januar – decembar 2020, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1219/21 od 15. 6. 2021;
 • Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period januar – decembar 2020, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1220/21 od 15. 6. 2021;
 • Informacija o trenutnom stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji  BiH (IGA) uzrokovanom blokadom glavnog transakcijskog računa, broj: 01,02 -50-18-1232/21 od 17. 6. 2021;
 • Razmatranje poslaničke inicijative Edite Đapo kojom se zadužuju Vijeća ministara BiH i nadležno Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da najkasnije u roku od tri mjeseca upute Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, u svrhu dopune predmetnog zakona prekršajnim odredbama u vezi sa nasilničkim ponašanjem u saobraćaju, broj: 01-50-1-938/21 od 29. 4. 2021;
 • Razmatranje poslaničke inicijative Šemsudina Dedića kojom se obavezuje Vijeće ministara BiH da, u skladu sa svojim nadležnostima, hitno preduzme aktivnosti prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske s ciljem izmjene i dopune Pravilnika o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku (NN 51/2021 od 12. 5. 2021), broj: 01-50-1-1062/21 od 20. 5. 2021;
 • Razmatranje poslaničke inicijative Darijane Filipović i Predraga Kožula kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH da preduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi osigurali do kraja 2021. pristupanje Bosne i Hercegovine u Međunarodno vijeće za maslinovo ulje – IOC. Zadužuju se navedena ministarstva da, svako iz svoje nadležnosti, podnesu izvještaj Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH u roku od 60 dana od usvajanja inicijative, broj: 01-50-1-1183/21 od 9. 6. 2021;
 • Razmatranje poslaničke inicijative Vlatka Glavaša koja glasi: „Povodom historijskog uspjeha košarkašica Bosne i Hercegovine i plasmana u četvrtfinale Eurobasketa, predlažem nadležnom ministarstvu i Vijeću ministara BiH da ovaj uspjeh adekvatno nagradi“, broj: 01-50-1-1251/21 od 22. 6. 2021;
 • Razmatranje inicijative poslanika iz Kluba SDA kojom se od Regulatorne agencije za komunikacije traži da u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative izda nalog javnim servisima da komercijalnim medijima omoguće u regijama Sarajevo, Banja Luka i Mostar, gdje postoji MUX A, ulazak spornih TV-kanala u isti (kako je svojevremeno urađeno s TVK3 iz Prnjavora) ili da oštećenim TV-stanicama dozvoli da privremeno na lokacijama Kozara, Trebević i Majevica, o svom trošku, uključe DVT predajnike s privremenim korištenjem spektra iz MUX-a C ili D, s obzirom na to da je taj frekventni spektar trenutno slobodan, do zaživljavanja ovih MUX-ova, uz njihovu obavezu da ih ugase kada zaživi neki od navedenih MUX-ova, te da u roku od 45 dana od usvajanja inicijative izvijeste Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH o preduzetim mjerama, broj: 01-50-1-1285/21 od 23. 6. 2021;
 • Imenovanje pet članova Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH, podnosilac Izvještaja o utvrđivanju rang-liste uspješnih kandidata: Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje članova Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH, broj: 01,02-34-1-1244/21 od 18. 6. 2021;
 • Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje tri ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-50-6-1179-1/21;
 • Davanje saglasnosti za ratifikaciju akata Svjetskog poštanskog saveza, usvojenih na 3. vanrednom kongresu Svjetske poštanske unije, održanom 2019. u Ženevi, broj: 01,02-21-1-1243/21 od 18. 6. 2021.

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi.


IZVOR: Parlamentarna skupština BIH, 23.06.2021.

Naslov: Redakcija