Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Nije usvojen prijedlog o finansiranju Općih izbora

25.05.2022.


Na 11. hitnoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovini, održanoj na zahtjev pet delegata iz Kluba bošnjačkog naroda, obavljena je rasprava o osiguravanju novčanih sredstava za finansiranje Općih izbora koji su raspisani za 02. oktobar 2022. godine.

Nakon obavljene rasprave, Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije usvojio prijedlog zaključka delegata iz Kluba bošnjačkog naroda kojim se Vijeću ministara BiH nalaže da, u skladu sa Zakonom finansiranju institucija BiH, u roku od 24 sata od donošenja zaključka, na prijedlog Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine donese Odluku o odobravanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 12.500.000,00 KM na ime rashoda Centralne izbome komisije Bosne i Hercegovine za održavanje Općih izbora 2022. godine.


IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 23.05.2022.

Naslov: Redakcija