Zastava Srbije

FEDERALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE: Donijete nove naredbe o raspodjeli medicinske i druge opreme

25.05.2020.


Federalni štab Civilne zaštite je donio tri nove naredbe koje se odnose na raspodjelu medicinske i druge opreme, a s ciljem sprečavanja širenja koronavirusa.

Naređeno je FUCZ da izvrši raspodjelu donacije Vlade Republike Slovenije kantonalnim štabovima civilne zaštite.

Donacija u kojoj su deke (928), poljski kreveti (37) i setovi za ručavanje (61) biće raspoređena svim kantonalnim štabovima civilne zaštite, odnosno kantonima na području Federacije BiH.

Drugom naredbom naređeno je FUCZ da izvrši raspodjelu i kantonalnim štabovima civilne zaštite dostavi medicinsku zaštitnu opremu i sredstva i to medicinske troslojne maske (22.700 komada), zaštitne pamučne maske (31.450 komada), zaštitna odijela (40.000 komada) i dezinfekcijska sredstva za ruke (11.565 komada/470 ml) i površine (5.062 komada/750 ml.).


IZVOR: Vebsajt Avaz, 22.05.2020.

Naslov: Redakcija