Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI KRIVIČNOG ZAKONA BIH: Parlamentarna skupština BiH će razmatrati prijedlog o ukidanju mogućnosti otkupa zatvorske kazne za ratne zločine

25.04.2023.


Prijedlog zakona o izmjeni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim bi se spriječila zamjena zatvorskih kazni novčanim, u slučajevima ratnih zločina za koje je izrečena kazna manja od godinu dana, upućen je pred PS BiH nakon inicijative TRIAL Internationala u BiH.

Iz TRIAL Internationala su poručili da je poslanik Saša Magazinović prepoznao značaj ovog problema te stoji iza prijedloga izmjena kao predlagač.

"Nedavno objavljeno novinarsko istraživanje je ponovo usmjerilo pažnju javnosti na ovaj problem i ukazalo na to da se ovakvi slučajevi dešavaju i pred Sudom Bosne i Hercegovine. U posljednjih pet godina, osam osuđenih za krivično djelo ratni zločin na kaznu do jedne godine u Bosni i Hercegovini, zamijenilo je zatvorsku novčanom kaznom, naveo je zastupnik Saša Magazinović među razlozima za izmjene zakona u prijedlogu koju je podnio.

UN Komitet za eliminaciju diskriminacije nad ženama (UNCEDAW) je u julu 2020. godine donio Odluku protiv BiH u kojoj je, između ostalog, od države zatražio da osigura donošenje zakonodavnih mjera koje će spriječiti da osuđeni počinitelji ratnih zločina budu izuzeti od sankcija, uključujući smanjenje kazni i zamjenu zatvorske kazne novčanom kaznom. Prema Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine("Sl. glasnik BiH", br. 3/2003, 32/2003 - ispr., 37/2003, 54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 8/2010, 47/2014, 22/2015, 40/2015, 35/2018 i 46/2021), dan zatvora se može zamijeniti za 100 konvertibilnih maraka. Isto toliko za otkup zatvorske kazne po danu predviđaju i Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 36/2003, 21/2004 - ispr., 69/2004, 18/2005, 42/2010, 42/2011, 59/2014, 76/2014, 46/2016 i 75/2017) i Krivični zakon Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 19/2020 - prečišćen tekst), dok Krivični zakon Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 64/2017, 104/2018 - odluka US, 15/2021 i 89/2021) propisuje da jedan dan zatvora vrijedi 50 konvertibilnih maraka, ukoliko se radi o kazni kraćoj od 12 mjeseci.

"TRIAL International pozdravlja i nada se pozitivnom odgovoru Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U stručnoj javnosti se već dugi niz godina ističe potreba za onemogućavanjem prakse zamjene kazne zatvora novčanom kaznom u slučajevima ratnih zločina. Ovakav iskorak bi doveo do zaustavljanja prakse koja nije ni pravična ni moralna, te do usklađivanja sa svrhom kažnjavanja koja se ogleda u društvenoj osudi ratnih zločina i pružanju satisfakcije žrtvama ovih djela”, naglasila je Adrijana Hanušić Bećirović, viša pravna savjetnica organizacije TRIAL International.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će u narednom periodu odlučivati o Prijedlogu zakona, koji je stavljen u redovnu proceduru. Za provođenje ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Budžetu institucija Bosne i Hercegovine, budući da ovaj zakon nema utjecaj na njegove rashode.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 19.04.2023.

Naslov: Redakcija