Zastava Srbije

ZAKON O FISKALNIM SISTEMIMA FBIH: Kazne za neizdavanje fiskalnog računa kreću se od 2.500 do 20.000 KM za pravno lice - obveznika, od 1.000 do 3.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 3.000 do 10.000 KM za poduzetnika

25.04.2023.


Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove saopćeno je da su u toku provođenja pojačanih inspekcijskih nadzora u oblasti sive ekonomije inspektori ove uprave u periodu od 13.3. do 13.4.2023. godine izvršili 1.372 pojačana inspekcijska i 13 kontrolnih nadzora. U ovim nadzorima su evidentirani prekršaji koji podrazumijevaju izdavanje 533 prekršajna naloga s finansijskim teretom od 830.652 KM.

Subjektima nadzora kod kojih su uočena manja odstupanja izdata su 103 rješenja o otklanjanju nedostataka, te zbog propusta neće biti prekršajno sankcionirani ukoliko iste otklone u ostavljenom roku. Izrečena su i 53 rješenja o zabrani (46 rješenja o privremenoj zabrani rada za fizičko lice zbog neposjedovanja sanitarne knjižice, šest rješenja o zabrani prometovanja sadnog materijala i jedno rješenje o zabrani prometovanja fitofarmaceutskim sredstvima), a za naplatu na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak je evidentiran iznos od 253.563,89 KM. U nadzorima u oblasti radnih odnosa u saradnji s kantonalnim inspekcijama rada, zatečeno je 18 neprijavljenih radnika.

U kontrolama u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima ("Sl. novine FBiH", br. 81/2009), utvrđeno je da svaki od 564 kontrolisana subjekta posjeduje fiskalnu kasu, dok 84 subjekta u trenutku nadzora nisu izdavali fiskalne račune, zbog čega će biti prekršajno sankcionirani. Kazne za neizdavanje fiskalnog računa propisane su ovim zakonom, a kreću se od 2.500 KM do 20.000 KM za pravno lice - obveznika, od 1.000 KM do 3.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te od 3.000 KM do 10.000 KM za poduzetnika.

Nadzore provode mješoviti timovi Federalne uprave za inspekcijske poslove u saradnji s kantonalnim inspekcijskim organima, u skladu s “Programom pojačanih inspekcijskih nadzora na području svih kantona u Federaciji BiH” za period mart-august 2023. godine.

Predmet inspekcijskih kontrola su, između ostalog, prometovanje roba i usluga, vođenje poslovnih knjiga, prometovanje drvnih sortimenata, promet građevinskog materijala, izdavanje fiskalnih računa, korištenje novčanih poticaja u poljoprivrede i ruralnom razvoju, obavljanje farmaceutske djelatnosti, te nadzori u drugim oblastima iz nadležnosti 11 federalnih inspektorata. Pojačani nadzori će trajati do 22.8.2023. godine.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove apeluju na privredne subjekte da usklade svoje poslovanje s pozitivnim propisima kako ne bi bili predmet sankcionisanja, saopćeno je iz ove uprave.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 20.04.2023.

Naslov: Redakcija