Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojen Program ekonomskih reformi za period 2022 - 2024. godine

25.03.2022.


Vijeće ministara BiH na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo je Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za period 2022 - 2024. godine (PER BiH 2022 - 2024), koji je predložila Direkcija za ekonomsko planiranje.

Program ekonomskih reformi 2022 - 2024. godine izrađen je prema smjernicama Evropske komisije na osnovu priloga koje su dostavile nadležne institucije na državnom i na entitetskom nivou prema Prijedlogu plana aktivnosti, a usaglašen je s entitetskim koordinatorima.

Program ekonomski reformi fokusiran je na makroekonomski i fiskalni okvir, te strukturalne reforme u periodu 2022 - 2024. godine.

Ključne reformske mjere u PER BiH do 2024. godine usklađene su s Okvirom za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH i uključuju dobru upravu i upravljanje javnim sektorom, društvo jednakih mogućnosti i pametan rast.

Direkcija za ekonomsko planiranje će PER BiH 2022 - 2024. godine, dostaviti Direkciji za evropske integracije radi upućivanja Evropskoj komisiji do 25. marta ove godine.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 23.03.2022.

Naslov: Redakcija