Zastava Srbije

USTAVNI SUD RS: Nije prihvatljiv zahtjev za odlučivanje o tome da li je Zakonom o nepokretnoj imovini došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda

25.03.2022.


U Banjoj Luci je, 23. marta 2022. godine, održana Stotinu i trideset i deveta sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vijeće). Predmet odlučivanja Vijeća bilo je pitanje prihvatljivosti zahtjeva Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda u Zakonu o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 10. februara tekuće godine.

Vijeće je, dakle, raspravljalo o prihvatljivosti navedenog zahtjeva, odnosno o postojanju procesnopravnih uslova za meritorno odlučivanje o tome da li je osporavanim Zakonom došlo do povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Rješavajući ovo pitanje, Vijeće je utvrdilo da predmetni zahtjev nije prihvatljiv s obzirom na to da se navodima obrazloženja Odluke o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa ukazuje na povredu ustavnih vrijednosti koje garantuje Ustav Bosne i Hercegovine. Naime, podnosilac zahtjeva prevenstveno navodi da je osporenim zakonom povrijeđen Ustav Bosne i Hercegovine, te da su njegovim donošenjem narušeni suverenitet, teritorijalni integritet i politička nezavisnost Bosne i Hercegovine, kao i podjela nadležnosti između države i entiteta. Iz navedenih tvrdnji podnosilac zahtjeva posredno izvodi zaključak da je time došlo do povrede vitalnog nacioinalnog interesa bošnjačkog naroda, koji svoj identitet vezuje za državu Bosnu i Hercegovinu. Imajući u vidu izloženo, Vijeće je kao i ranije u sličnim pravnim situacijama ocijenilo da se i u ovom slučaju obrazloženje Odluke o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa ne može smatrati obrazloženjem u smislu odredbe člana 48. stav 1. alineja 2. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske, jer ne sadrži razloge koji se mogu dovesti u vezu sa relevantnim odredbama Ustava Republike Srpske o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 23.03.2022.

Naslov: Redakcija