Zastava Srbije

PRIJEDLOG UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU DODJELE PODSTICAJA ZA DIREKTNA ULAGANJA: Rok za sugestije 2. mart 2022. godine

25.02.2022.


U skladu sa tačkom 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona (“Sl. glasnik RS", br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo privrede i preduzetništva, a u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja.

Komentare i sugestije možete dostaviti na adresu: Ministarstvo privrede i preduzetništva, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka ili putem elektronske pošte na adresu d.vucenovic@mpp.vladars.net do srijede 02.03.2022. godine.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo privrede i preduzetništva RS, 22.02.2022.

Naslov: Redakcija