Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI: Svi učenici u Sarajevu bi trebali dobiti besplatan prijevoz

25.02.2022.


Vlada Kantona Sarajevo je utvrdila Nacrt zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te je obrazložila šta će biti novo u obrazovanju ako se ovaj zakon usvoji.

Nacrt je, 17. februara, usvojen te je upućen u skupštinsku proceduru. Kako su saopćili iz kantonalne vlade, predviđeno je objedinjavanje dosadašnja dva zakona - Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju.

Prema riječima resorne ministrice Naide Hote-Muminović (NiP), time se postiže veći sklad pravnih rješenja, a sve sa ciljem cjelovitog uređenja mnogih pitanja u djelatnosti odgoja i obrazovanja.

Komisija, koja je radila na ovom tekstu, vodila se, kako je navedeno, pitanjima da li dato rješenje služi unapređenju postignuća i dobrobiti učenika, obrazovne zajednice i posljedično poboljšanju ukupnog društvenog ambijenta.

Kao noviteti istaknuti su: obavezno srednje obrazovanje do sticanja srednje stručne spreme, da učenik može biti samo u statusu redovnog učenika, uz mogućnost polaganja predmetnog ili razrednog ispita u opravdanim slučajevima, besplatan javni linijski prijevoz za sve učenike bez obzira na udaljenost od škole, mogućnost pohađanja škole u zdravstvenoj ustanovi za učenike, koji borave u bolnici, je proširena i na učenike srednje škole.

"Produženi boravak je prepoznat kao oblik odgojno-obrazovnog rada, a predviđeni su i posebni programi razmjene učenika, ugošćavanja učenika i programi za djecu i učenike iz dijaspore i iseljeništva, posebni tranzicijski programi za učenike koji su se vratili iz dijaspore te mogućnost povoljnijih uslova pri upisu u srednju školu za djecu iz povratničke populacije iz entiteta Republika Srpska. Također su predviđeni posebni programi podrške za nadarene učenike. Omogućeno je i društveno-korisno učenje i za učenike osnovne škole te je propisana obaveza pružanja aktivne podrške učenicima u riziku. Predviđen je, između ostalog, i uslov posjedovanja licence za direktore i direktorice škole", izjavila je ministrica Hota-Muminović.

Ukazala je i da se dodatno unapređuje procedura osnivanja škola.

"Izbjegnuta je i prenormiranost određenih poglavlja i pitanja. Poglavlje, koje se odnosi na odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju učenika s teškoćama i učenika s invaliditetom, podstiče inkluzivno obrazovanje i prepoznaje mogućnost da centri za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju učenika s teškoćama postanu resursni centri kao podrška inkluziji", naglasila je.

Kako je ukazala Hota-Muminović, svrsishodno se prepoznaje uloga Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja u svim reformskim procesima, u izradi i poboljšanju vannastavnih i posebnih programa, programima profesionalnog razvoja, u procesima donošenja podzakonskih akata, u realizaciji udžbeničke politike, u analizi izvještaja i programa rada škole te vršenju stručnog nadzora.

Vlada je predložila Skupštini Kantona Sarajevo da po usvajanju Nacrta zakona otvori javnu raspravu u trajanju od 30 dana, saopćili su iz Vlade Kantona Sarajevo.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 19.02.2022.

Naslov: Redakcija