Zastava Srbije

USTAVNI SUD: Održana sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa


24. februara 2016. godine je u Banjoj Luci održana 80. sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske koje je utvrdilo, u skladu sa Ustavom i Zakonom utvrđenim nadležnostima, da Zaključcima o razmatranju Usmene informacije ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske o aktivnostima SIPE u opštini Novi Grad i Zaključcima Vlade Republike Srpske, koje je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 10. decembra 2015. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske podnio je ovome Vijeću zahtjev za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa navedenom zaključcima. Podnosilac je u predmetnom zahtjevu istakao da se povreda vitalnog interesa bošnjačkog naroda očituje u tome što se istim zaključcima derogira Zakon o državnoj agenciji za istrage i zaštitu ("Sl. glasnik BiH", br. 27/2004, 63/2004, 35/2005, 49/2009 i 40/2012), a time i mnogobrojni sporazumi koje je SIPA zaključila sa međunarodnim organizacijama, kao i Zakon o sudu Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik RS", br. 58/2009 - prečišćeni tekst i 84/2009 - ispr.), Zakon o tužilaštvu Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2009 - prečišćen tekst i 97/2009), te Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima ("Sl. glasnik BiH", br. 53/2009 i 58/2013). Njima se, navodi se u zahtjevu, derogira državna nadležnost i dovode u pitanje međunarodni sporazumi iz oblasti bezbjednosti koje je potpisala BiH. Podnosilac zahtjeva je, između ostalog, i mišljenja da Odluka Vlade Republike Srpske o "prestanku saradnje" sa sudskom vlašću države BiH predstavlja najgrublje kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava BiH, kao i to da će, zabranom Bošnjaci u Republici Srpskoj biti pod izuzetnim pritiscima i s pravom se osjećati ugroženim.

Polazeći od odredaba Ustava Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - amandmani XLIV-LI, 13/1996 - amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - amandman LIII, 21/1996 - amandmani LIV-LXV, 21/2002 - amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - amandmani XCIII-XCVII, 31/2003 - amandmani CIV i CV, 98/2003 - amandmani CVI-CXII, 115/2005 - amandman CXIV, 117/2005 - amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - amandman CXXII), uzimajući u obzir navode Kluba delegata bošnjačkog naroda i Narodne skupštine, Vijeće je odlučilo da osporenim zaključcima nisu povrijeđena prava iz okvira zaštite vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda.

Vijeće je, naime, ocijenilo da sadržaj osporenih Zaključaka ne predstalja materiju koja se odnosi na zaštitu vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda definisanih Amandmanom LXXVII na Ustav Republike Srpske, kojim je dopunjen član 70. Ustava. Takođe, Vijeće je ocijenilo da se osporeni Zaključci ne mogu smatrati pitanjem vitalnog nacionalnog interesa nijednog konstitutivnog naroda u Republici Srpkoj posebno, jer se odredbe Zaključaka jednako odnose na svakog građanina Repubike i ne sadrže nacionalne odrednice, te se ne mogu dovesti u vezu s povredom vitalnih nacionalnih interesa konstitutivnih naroda. U odnosu na navode podnosioca zahtjeva kojima se izražava bojazan i pretpostavka o budućoj saradnji institucija na nivou BiH i mogućem nepoštovanju međunarodnih sporazuma, Vijeće je ocijenilo da isti nisu pravno relevantni za pitanja povrede vitalnog nacionalnog interesa.


Izvor: Vebsajt Ustavnog suda RS, 24.02.2016.