Zastava Srbije

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUKOBU INTERESA U ORGANIMA VLASTI FBIH: Rok za sugestije 16. februar 2022. godine

25.01.2022.


Nakon što su Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine utvrdili tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine čiji su predlagači zastupnik Irfan Čengić i delegat Elmedin Konaković, određeni su vremenski rokovi za obavljanje javne rasprave o tekstu ovog Nacrta zakona i dostavljanju primjedbi, prijedloga i sugestija na Nacrt zakona.

Svim zainteresovanim subjektima je omogućeno da za vrijeme trajanja javne rasprave dostave svoje primjedbe, sugestije i prijedloge na mail adresu: irfan.cengic@parlamentfbih.gov.ba

Rok za dostavljanje primjedbi, sugestija i prijedloga u elektronskoj formi jeste 16.02.2022.godine, nakon čega će biti održana i javna rasprava u prostorijama Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o čemu će svi subjekti blagovremeno biti obavješteni.


IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamenta FBiH, 20.01.2022.

Naslov: Redakcija