Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FBIH: Usvojen Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH

25.01.2022.


Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je usvojio Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH.

Nakon višesatne rasprave zakon je usvojen sa 62 glasa za. Osam parlamentaraca je bilo protiv, dok ih je pet bilo suzdržano. Izmjene podrazumijevaju da se smanji ponder na osnovu kojeg Kanton Sarajevo dobija više javnih prihoda od drugih kantona.

Kako je tokom sjednice izjavio jedan od predlagača izmjena, zastupnik vladajuće SDA Salko Zildžić, ponder 2 za Kanton Sarajevo bi se sljedeće godine smanjio na 1,4, a godinu kasnije na 1,3. Naglasio je bi se smanjenje zaustavilo na 1,3. Tvrdi da bi time Kanton Sarajevo prihodovao 86 miliona KM manje te da bi taj novac bio raspodijeljen po drugim kantonima.

Da bi izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda stupile na snagu, potrebno je da ih usvoji i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Parlamentarci su odlučili da se budžet Federacije Bosne i Hercegovine za ovu godinu razmatra u formi nacrta, a ne u formi prijedloga.

Dnevnim redom bilo je predviđeno da se budžet po hitnom postupku razmatra kao prijedlog. Međutim, pojedini parlamentarci su smatrali da to nije moguće jer zakonodavna vlast nije razmatrala njegov nacrt.

Pravilo je da parlamentarci prvo razmatraju nacrt, potom slijedi javna rasprava, a tek onda vlada utvrđuje prijedlog budžeta koji se ponovo upućuje u parlamentarnu proceduru.

Budžet bi trebao iznositi 5,5 milijardi KM, što je više za 53,8 miliona KM ili za jedan posto.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 24.01.2022.