Zastava Srbije

VLADA RS: Usvojena Strategija razvoja turizma za period 2021-2027. godina

24.12.2021.


Vlada Republike Srpske usvojila je Strategiju razvoja turizma Republike Srpske za period 2021-2027. godina.

Strategija predstavlja nastavak aktivnosti na unapređenju pravnog i regulatornog okvira u sektoru turizma, te kreiranju podsticajnog okruženja i otvaranja prostora za razvoj turističke infrastrukture i razvijanje novih turističkih proizvoda.

U izradu ovog strateškog dokumenta su, kroz sve faze njegove izrade, bili uključeni predstavnici akademske zajednice, institucija i privrednog sektora, a sve s ciljem kreiranja strateškog dokumenta koji će odgovarati realnim potrebama tržišta, te definisati jasne, mjerljive i ostvarive ciljeve.

Strategija je bazirana na aktivnostima i mjerama koje će pomoći u kreiranju podsticajnog okruženja za razvoj turizma, analizi potreba za ljudskim resursima i kadrovima u turizmu, te mogućnostima unapređenja edukacije u ovom sektoru, razvoju turističkog proizvoda i turističke ponude Republike Srpske, ali i razvoju destinacijskog marketinga i promocije destinacije na regionalnom i međunarodnom nivou.

U narednom periodu poseban akcenat će biti stavljen na razvoj ruralnog turizma i turizam vezan za prirodu i boravak u prirodi, te projekte razvoja planinskog i banjskog turizma, a sve ove aktivnosti će, uz povećanje turističkog prometa, dovesti i do povećanja nivoa zaposlenosti u Srpskoj.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izuzetno nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, u ukupnom iznosu od 45.900,00 KM.

Sufinansiranje projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave ima za cilj da se dopune vlastiti izvori finansiranja projekata u procesu odobrenih finansijskih sredstava kod domaćih i međunarodnih organizacija, domaćih i stranih investicionih fondova koji finansiraju projekte jedinica lokalne samouprave.

Pravilnikom o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj je definisano da se finansijska sredstva jedinicama lokalne samouprave dodjeljuju prioritetno za realizaciju projekata iz oblasti: proizvodnje i izvoza, poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja, zaštite životne sredine, izgradnje novih, rekonstrukcije i održavanja postojećih objekata komunalne infrastrukture, zdravstvene zaštite stanovništva i pomoći socijalno ugroženom stanovništvu, brige o mladima, obrazovanja i sporta, kulture i njegovanja kulturno-istorijske baštine i pomoći u izgradnji vjerskih objekata, civilne zaštite stanovništva i zaštite ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, turizma i druge oblasti koje su od značaja za lokalni razvoj.

Takođe, predviđeno je da se sredstva za naprijed navedene namjene jedinicama lokalne samouprave odobravaju bespovratno, te da je maksimalan iznos sredstava koja se mogu odobriti po jednom projektu 30.000,00 KM.

Od planiranih 300.000,00 KM za sufinansiranje projekata opštinama, Vlada Republike Srpske Odlukom broj: 04/1-012-2-2997/21 od 7. oktobra 2021. godine podržala je sufinansiranje 12 projekata koje su jedinice lokalne samouprave podnijele u ukupnom iznosu od 206.800,00 KM.

Ovom odlukom odobrava se isplata finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, za sufinansiranje projekata koje su jedinice lokalne samouprave podnijele nakon 7. oktobra 2021. godine, u ukupnom iznosu od 45.900,00 KM, za tri jedinice lokalne smouprave koje su ispunile uslove propisane Pravilnikom.

Obezbjeđenjem sredstava za lično učešće opština u sufinansiranju projekata domaćih i stranih donatora u 2021. godini obezbijeđena je realizacija 15 projekata čija ukupna vrijednost iznosi 1.037,997,00 KM.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o realizaciji Akcionog plana u 2021. godini za implementaciju Strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine.

Akcioni plan predstavlja prateći dio Strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine i njime se definišu mjere i aktivnosti, institucije koje su nosioci aktivnosti i koje su odgovorne za sprovođenje tih mjera i aktivnosti, kao i rokovi u kojima se trebaju provesti navedene mjere/aktivnosti, a sve s ciljem implementacije Strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine.

Strategija razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine predviđa implementaciju strateških ciljeva: stvaranje efikasnog institucionalnog i zakonodavnog okvira za razvoj trgovine Republike Srpske, unapređenje i stimulisanje konkurentnosti domaćih privrednih društava i njihovih proizvoda, ravnomjeran regionalni razvoj trgovine i zastupljenost trgovinske mreže i unapređenje zaštite potrošača.

U sklopu definisanih strateških ciljeva u 2021. godini donesen je Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti potrošača, kojim je dodatno uređena oblast zaštite potrošača i unaprijeđene mogućnosti i mehanizmi ostvarivanja potrošačkih prava.

Takođe, doneseni su pravilnici po osnovu Zakona o prometu nepokretnosti, kojim su bliže uređeni uslovi i način obavljanja djelatnosti posredovanja u prometu nepokretnosti, kako bi se spriječila nelojalna konkurencija i obavljanje ove djelatnosti u području sive ekonomije.

Nastavljene su i aktivnosti vezane za politiku brendiranja i jačanja svijesti o značaju razvoja brenda, te unapređenju položaja udruženja za zaštitu potrošača i njihove uloge i mjesta u sistemu ostvarivanja potrošačkih prava.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o sprovođenju šest obaveznih multilateralnih kompenzacija i cesija u 2022. godini, od kojih će prva biti održana 22.02.2022. godine, a naredne u aprilu, junu, avgustu, oktobru i decembru.

Od donošenja Zakona o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije, u Republici Srpskoj je, posredstvom Banjalučke berze, kompenzovan ukupan iznos 1,029 milijarde KM.

Multilateralna kompenzacija je skup povezanih platnih transakcija između učesnika kojima se međusobno izmiruju obaveze i naplaćuju prijavljena potraživanja. Na taj način se oslobađaju likvidna sredstva koja su značajna svim poslovnim subjektima, kojima je olakšana naplata potraživanja koja nisu mogla da budu realizovana u redovnom postupku.

 Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o određivanju rezervnog snabdjevača električnom energijom. Mješoviti Holding “Elektroprivreda Republike Srpske” Matično preduzeće a. d. Trebinje se određuje za rezervnog snabdjevača električnom energijom, na period do dvije godine.

Naime, u skladu sa Zakonom o električnoj energiji Vlada Republike Srpske, uz pribavljeno mišljenje Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, određuje snabdjevača koji će obavljati rezervno snabdijevanje na teritoriji Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o imenovanju članova Savjeta za strane investitore Republike Srpske. Naime, Zakonom o stranim ulaganjima, kao i Odlukom o osnivanju Savjeta za strane investitore Republike Srpske uspostavljen je Savjet za strane investitore Republike Srpske. Članove Savjeta za strane investitore imenuje Vlada na prijedlog odgovarajućih ministarstava, Privredne komore Republike Srpske, jedinica lokalne samouprave i stranih investitora. Članovi Savjeta imenuju se na period od dvije godine.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na Odluku o planu utroška sredstava Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u iznosu od 6.506.070,00 KM za 14 domova zdravlja koji prelaze na trezorski sistem poslovanja opština. Sredstva su potrebna za izmirenje obaveza javnih zdravstvenih ustanova: ЈZU Dom zdravlja Drinić - 32.377,00 KM, ЈZU Dom zdravlja “Dr Dušan Marčeta” Istočni Drvar - 7.785,00 KM, ЈZU Dom zdravlja “Sveti Luka” Kalinovik - 886.798,00 KM, ЈZU Dom zdravlja “9.januar” Krupa na Uni - 138.422,00 KM, ЈZU Dom zdravlja “Dr Mladen Stojanović” Laktaši- 433.093,00 KM, ЈZU Dom zdravlja Milići - 1.157.688,00 KM, ЈZU Dom zdravlja “ Dr Јovan Rašković” Mrkonjić Grad - 343.066,00 KM, ЈZU Dom zdravlja Nevesinje - 126.286,00 KM, ЈZU Dom zdravlja Prijedor- 1.411.785,00 KM, ЈZU Dom zdravlja Prnjavor - 203.564,00 KM, ЈZU Dom zdravlja Srbac - 416.917,00 KM, ЈZU Dom zdravlja Stanari- 42.376,00 KM, ЈZU Dom zdravlja Šipovo - 318.212,00 KM i ЈZU Dom zdravlja Ljubinje - 987.701,00 KM.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na Plan utroška sredstava za period 01.01. do 31.12.2021. godine u iznosu od 192.500,00 KM. Sredstva se raspoređuju na Crveni krst Republike Srpske, "Iskra" sigurna kuća, Udruženje dijaliziranih Republike Srpske i Udruženje transplatiranih Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost na plan utroška sredstava Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u iznosu od 72.875,00 KM. Sredstva će biti dodijeljena Savezu distrofičara Republike Srpske, Savezu gluvih i nagluvih Republike Srpske, Banja Luka, Savezu slijepih Republike Srpske, Savezu paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Republike Srpske, Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske, Savez društava dobrovoljnih davalaca krvi Republike Srpske, Savezu za rijetke bolesti Banja Luka, Udruženje za pomoć licima sa autizmom “Djeca svjetlost” Banja Luka i Organizacija amputiraca UDAS Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je odluke o davanju saglasnosti na plan utroška sredstava za period 1. januar - 31. decembar 2021. godine za rad: dobrotvornim društvima “Merhamet” u Republici Srpskoj, humanitarnom društvu “Kolo srpskih sestara”, Udruženju “Dvanaest beba” Prijedor za sufinansiranje projekta “Dvanaest zvjezdica”, za rad udruženja i organizacija civilnih žrtava rata Bošnjaka i Hrvata, te Karitasa u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o izdavanju sredstava za nabavku bioskopskog laserskog projektora u ЈU Kinoteka Republike Srpske, u skladu sa Strategijom razvoja kulture Republike Srpske 2017-2022.

Kao jedan od ciljeva Strategije razvoja kulture Republike Srpske prepoznata je i modernizacija tehnike za prikazivanje filmova širom Republike Srpske.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske iz granta namjenjenog za finansiranje projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, izdvojiće 100.000 KM za nabavku bioskopskog RGB laserskog projekta, koji predstavlja prenosivi sistem emitovanja filmova.

Na ovaj način ispunićemo kulturne potrebe publike da gledaju najkvalitetnije filmske sadržaje, a isto tako će i omogućiti ustanovi realizaciju raznovrsnih programskih aktivnosti.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 23.12.2021.

Naslov: Redakcija