Zastava Srbije

RESTITUCIJA U BIH JE USLOV ZA ULAZAK U EU

24.11.2022.


Predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci govorio je o izazovima restitucije u BiH te kako je na taj proces odgovorila susjedna Srbija.

Finci je naglasio da je pitanje restitucije izuzetno važno za BiH jer bez rješavanja tog pitanja nema ni ulaska države u Evropsku uniju.

"Kada govorimo o vrijednosti restitucije, niko nije ni blizu stvarnih cifara jer ne se nismo ni dogovorili oko cijena objekata, je li to cijena kada je izgrađen, kada je nacionaliziran ili cijena objekta danas. Radi se o periodu od preko 50, 60 pa čak i 70 godina. Kod nas je nacionalizacija počela 1945. a završena je 1964. godine, mada su i poslije toga određeni objekti na poseban način nacionalizovani. Vrlo je teško reći o kojoj se sumi radi, ali je sigurno da su u pitanju desetine miliona KM. Ukupna imovina vjerskih zajednica u ukupnoj masi sredstava koja su potrebna za restituciju je samo 7 posto. Puno više je imovine koja je građanima i građansko-pravnim licima nacionalizovana. Restitucija se odnosi na to, dok vjerskim zajednicama nikada nisu bili nacionalizovani vjerski objekti", rekao je Finci.

Pojasnio je da je EU još 1995. godine donijela rezoluciju koja se bavi pitanjem denacionalizacije i restitucije te da ne prihvata države koje ne ispunjavaju svoje međunarodno-pravne obaveze.

"Mi smo jedini koji nismo ni prstom mrdnuli, mada smo prihvatili sve konvencije. Meni je eklatantan slučaj povrata imovine koji je potpisan u Terezinskoj deklaraciji 2000. godine. Sve evropske zemlje su to potpisale, osim Srbije, ali je ona prva koja je to realizirala u potpunosti. Još uvijek je taj povrat u toku, ali ide bez zastoja. Čak su vratili i imovinu onih nestalih u Holokaustu, a koja je bez nasljednika", podsjetio je Finci.

Istakao je i da je pravni princip da imovina koja nema nasljednika pripada državi, ali da Holokaust nije bio slučajan već planiran događaj, između ostaloga i kako bi se došlo do imovine.

"RS je donijela zakon koji je provodiv. Visoki predstavnik ga je zaustavio jer je rekao da je potreban jedinstven zakon za cijelu zemlju. Međutim, kao i mnoge druge stvari, kod nas zapinje ni zbog čega. Jer ako pitate šta je pravi razlog, nije pravi razlog što nema novca jer postoji restitucija bez novca. Postoji naturalni povrat imovine", zaključio je Finci.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 21.11.2022.

Naslov: Redakcija