Zastava Srbije

JAVNI POZIV ZA DODJELU PODSTICAJA ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU POSLOVANJA: Javni poziv otvoren 15 dana. Maksimalna vrijednost podsticaja koji se može dodijeliti korisniku podsticaja je 20.000 KM

24.11.2021.


Ministarstvo privrede i preduzetništva objavilo je Javni poziv za dodjelu podsticaja za digitalnu transformaciju poslovanja malih i srednjih preduzeća.

Ministarstvo je pripremilo Uredbu o postupku dodjele sredstava za podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća ("Sl. glasnik RS", br. 103/2021), kojom se propisuju namjena, uslovi, kriterijumi i postupak dodjele podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća, obaveze korisnika sredstava, kontrola i način izvještavanja o utrošku dodijeljenih sredstava.

Pravo na podsticaj ostvaruje se po osnovu projekta, koji za predmet imaju digitalnu transformaciju, a korisnik podsticaja može biti malo i srednje preduzeće (privredno društvo i samostalni preduzetnik) koje ima sjedište u Republici Srpskoj i pretežnu djelatnost i druge uslove propisane Uredbom.

U okviru sprovođenja digitalne transformacije priznaju se nabavka i uvođenje odgovarajućih softverskih i pratećih hardverskih rješenja kao i nabavka i kreiranje digitalnih platformi. Osim navedenog, projekat digitalne transformacije može obuhvatati i savjetodavne usluge ili obuku zaposlenih.

Podsticajima se sufinansira 80 odsto navedenih opravdanih ulaganja koje podnosilac ima na realizaciji projekta. S tim u vezi maksimalna vrijednost podsticaja koji se može dodijeliti korisniku podsticaja je 20.000 KM za projekte digitalne transformacije.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a svi obrasci za popunjavanje mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo privrede i preduzetništva RS, 18.11.2021.

Naslov: Redakcija