Zastava Srbije

ZAKON O LIJEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Propisano da Savjet ministara BiH utvrdi esencijalnu listu lijekova, a to do danas nije urađeno

24.08.2023.


Iako je Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik BiH", br. 58/2008) BiH, koji je usvojen još prije 15 godina, propisano da Savjet ministara BiH utvrdi esencijalnu listu lijekova, to do danas nije urađeno, a posljedica toga je nejednaka dostupnost lijekova stanovnicima BiH koji se propisuju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i minimum lijekova u bolničko-zdravstvenoj zaštiti.

Na ovo su upozorili revizori Kancelarije za reviziju institucija BiH, koji su naveli da Savjet ministara BiH to nije uradio i pored toga što je Agencija za lijekove i medicinska sredstva dostavljala svoje prijedloge i urgencije.

Procedura usvajanja esencijalne liste lijekova je da Komisija za lijekove priprema i Stručnom savjetu Agencije za lijekove i medicinska sredstva predloži listu esencijalnih lijekova, a Stručni savjet, uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležnih ministarstava entiteta i Odjela za zdravstvo Brčko distrikta, prijedlog dostavlja na usvajanje Savjetu ministara BiH.

Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima propisano je i da Savjet ministara BiH najmanje svake dvije godine utvrđuje listu esencijalnih lijekova u BiH. Posljednji prijedlog esencijalne liste lijekova Stručni savjet usvojio je krajem 2021. godine, međutim poslije toga Ministarstvo finansija i trezora BiH u junu 2022. godine je reklo da je potrebno sačiniti procjenu fiskalnog uticaja tog prijedloga. Poslije toga Agencija za lijekove i medicinska sredstva, shodno stavu Ministarstva, uputila je zahtjev entitetskim ministarstvima finansija i Vlade Brčko distrikta da dostave tu procjenu.

Nadležne institucije Brčko distrikta su dostavile fiskalnu procjenu, dok nadležne institucije FBiH i RS to nisu uradile.

Kasnije, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske je u martu 2023. godine dostavilo zahtjev da se prijedlog liste esencijalnih lijekova, na koju je početkom 2022. godine dalo saglasnost, povuče iz procedure utvrđivanja i ponovo dostavi ovom ministarstvu na usaglašavanje.

"Kao razlog povlačenja predložene liste navedeno je usvajanje novih zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti zdravstvene zaštite i osiguranja u Republici Srpskoj tokom 2022. godine", navedeno je u revizorskom izvještaju Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Zbog ovoga, ali i različitog tumačenja esencijalne liste kao pojma, Stručni savjet je na sjednici održanoj 16. marta 2023. godine donio zaključak o povlačenju prijedloga liste esencijalnih lijekova iz dalje procedure.

Esencijalna lista lijekova u suštini je lista lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja sa 100 odsto učešća zavoda u cijeni tog lijeka.

"Još se obavljaju konsultacije na nižim nivoima vlasti. Na esencijalnu listu koju predložimo saglasnost treba da daju entitetske institucije i Brčko i kada to bude okončano onda procedura ide dalje prema Savjetu ministara. Dakle, čekaju se niži nivoi vlasti po tom pitanju", rekao je Lazar Prodanović, član Stručnog savjeta Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Kada se radi o esencijalnoj listi lijekova, kako nezvanično saznajemo, otpori da se ona usvoji su veliki.

S jedne strane Republika Srpska smatra da se na taj način prenose nadležnosti s entiteta na nivo BiH, a s druge strane u Federaciji BiH "razni interesi i lobiji" proces izrade te liste ne žele da centralizuju jer trenutno svaki kantonalni zavod pravi svoju listu, koje su poprilično različite.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Uroš Vukić, 21.08.2023.

Naslov: Redakcija