Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Donijete Uredba o evidenciji, analizi, ispitivanju i procjeni procedura i formalnosti za poslovanje u RS, Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o naseljenim mjestima koja čine područje jedinice lokalne samouprave

24.08.2018.


Vlada Republike Srpske prihvatila je, na 191. sjednici u Banjaluci, Informaciju o statističkim pokazateljima stanja u oblasti prerađivačke industrije i njihovom kretanju za prvih šest mjeseci 2018. godine.

Industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u periodu januar-jun 2018. godine u odnosu na isti period 2017. godine veća je za 5,2%.

Značajan rast proizvodnje u posmatranom periodu zabilježile su sljedeće oblasti prerađivačke industrije: Proizvodnja namještaja (20,4%), Proizvodnja baznih metala (rast 9,1%), Proizvodnja električne opreme (rast 7,5%), Proizvodnja mašina i opreme (rast 29,6%) i Proizvodnja elektrine opreme (rast 7,5%).

Republički zavod za statistiku je objavio podatke o zaposlenima sa stanjem na 31. mart 2018. godine, a dobijeni su na osnovu Polugodišnjeg izvještaja o zaposlenima i platama zaposlenih prema kojima je u prerađivačkoj industriji ukupno zaposlenih 55.828 radnika, što je više za 2.678 radnika ili za 5,04% u odnosu na 31. mart 2017. godine.

Prema dostavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku, broj zaposlenih u industriji u posmatranim oblastima prerađivačke industrije u junu 2018. godine iznosio je 33.479 i veći je za 3,79%, ili za 1.223 zaposlena u odnosu na jun 2017. godine.

Privredni subjekti iz prerađivačke industrije imaju najznačajniji uticaj na spoljnotrgovinski bilans Republike Srpske, jer su ostvarili 85,7% ukupno ostvarenog izvoza Republike Srpske u prvih šest mjeseci 2018. godine.

Prerađivačka industrija je u prvih šest mjeseci 2018. godine ostvarila izvoz veći za 13,1% u odnosu na isti period 2017. godine, dok je u isto vrijeme uvoz prerađivačke industrije rastao po stopi od 9,8%.

U prvih šest mjeseci 2018. godini prerađivačka industrija je ostvarila obim spoljnotrgovinske razmjene u iznosu od 3,59 milijardi KM, što je za 11,2% više u odnosu na isti period 2017. godine.

Pokrivenost uvoza izvozom prerađivačke industrije u prvih šest mjeseci 2018. godine iznosila je 77,12% i veća je za 2,27 procentnih poena u odnosu na isti period 2017. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o evidenciji, analizi, ispitivanju i procjeni procedura i formalnosti za poslovanje u Republici Srpskoj.

Ovom uredbom propisuje se vođenje evidencije procedura i formalnosti za poslovanje putem elektronske jedinstvene kontakt tačke za poslovanje u Republici Srpskoj, kao i način obavljanja analize, ispitivanja i procjene procedura i formalnosti za poslovanje u Republici Srpskoj.

Cilj ove uredbe je brži, jednostavniji i na jednom mjestu dostupan pristup informacijama o administrativnim procedurama i formalnostima za poslovanje, putem elektronske jedinstvene kontakt tačke, kao i unapređivanje uslova za lakše pokretanje i obavljanje privrednih djelatnosti kroz analizu, ispitivanje i procjenu procedura i formalnosti za poslovanje u Republici Srpskoj.

Razlozi za donošenje ove uredbe sadržani su u potrebi podrške poslovnoj zajednici kroz što praktičnije, dostupnije i jasnije informacije o započinjanju i obavljanju privrednih djelatnosti. Takođe, postoji potreba da se poslovnoj zajednici na jednom mjestu omogući postavljanje pitanja, iznošenje problema kao i prijedloga za unapređenje poslovanja. Pored toga, postoji obaveza usklađivanja zakonodavstva Republike Srpske sa pravnom tekovinom EU, kako formalna, tako i suštinska. Direktiva o uslugama na unutrašnjem tržištu, koja je inkorporisana u Zakon o uslugama Republike Srpske, između ostalog, propisuje neke praktične mjere, kao što je uspostavljanje tzv. "point of single contact" ili jedinstvene kontakt tačke za pružaoce određenog broja usluga, putem kojeg bi postojala mogućnost elektronske razmjene informacija i administrativne saradnje.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o naseljenim mjestima koja čine područje jedinice lokalne samouprave.

Razlozi za donošenje Uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o naseljenim mjestima koja čine područje jedinice lokalne samouprave sadržani su u potrebi da se Uredba uskladi sa Zakonom o Gradu Zvornik kojim je opština Zvornik stekla status grada.

Takođe, Skupština opštine Prnjavor, donijela je Zaključak o upućivanju Inicijative za osnivanje naseljenog mjesta Prisoje na području opštine Prnjavor. Uz Zaključak o podnošenju inicijative za pokretanje postupka osnivanja novog naseljenog mjesta na području opštine Prnjavor, načelnik Opštine Prnjavor dostavio je Ministarstvu uprave i lokalne samouprave akte koji sadrže razloge za osnivanje naseljenog mjesta sa potrebnim podacima. Razmatrajući podnesenu inicijativu Skupštine opštine Prnjavor i svu prateću dokumentaciju, Ministarstvo je utvrdilo da su stečeni uslovi da Vlada Republike Srpske donese odluku o osnivanju novog naseljenog mjesta na području ove opštine. S tim u vezi, Vlada Republike Srpske je donijela Odluku o osnivanju naseljenog mjesta Prisoje na području opštine Prnjavor.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebi za angažovanjem i finansiranjem asistentata za učenike sa smetnjama u razvoju u školskoj 2018/2019. godini.

Vlada je zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva za osnovno obrazovanje i vaspitanje na budžetskoj stavci Rashodi za ostale bruto naknade za rad van radnog odnosa za period januar-decembar 2019. godine u iznosu od 1.200.000,00 KM, za finansiranje asistenata prioritetno za učenike sa autizmom/kombinovanim smetnjama sa elementima autizma i učenike sa tjelesnim oštećenjem (teško pokretne i nepokretne učenike) koji pohađaju nastavu u osnovnim školama.

Ministarstvo prosvjete i kulture je zaduženo da zahtjeve za asistente za učenike sa drugim smetnjama u razvoju razmatra i odobrava u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Prijedloga prostornog plana područja posebne namjene "Aerodrom Banja Luka.

Narodna skupština Republike Srpske donijela je Odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namjene "Aerodrom Banja Luka". Navedenom odlukom određeno je da će nakon održane javne rasprave, nosilac pripreme utvrditi Prijedlog plana u skladu sa zaključcima sa rasprave, a da Narodna skupština Republike Srpske donosi Prostorni plan područja posebne namjene.

U skladu sa odredbama važećih propisa, upravljanje posebnim područjima zasniva se na planovima upravljanja i prostornim planovima područja posebne namjene, kojima se utvrđuju osnovna organizacija prostora, mjere upotrebe, uređenja i zaštite tog područja, mjere za unapređivanje i zaštitu životne sredine, te obaveza izrade planova za sprovođenje za uža područja unutar prostornog plana područja posebne namjene.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 23.08.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772