Zastava Srbije

UREDBE PREDSJEDNIKA ZA VRIJEME VANREDNOG STANJA SAGLASNE USTAVU, KAŽE USTAVNI SUD RS

24.06.2021.


Ustavni sud Republike Srpske danas nije prihvatio inicijativu za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti 19 uredbi sa zakonskom snagom koje je donijela predsjednica Srpske Željka Cvijanović prošle godine tokom vanrednog stanja usljed pandemije virusa korona, te saopštio da su te uredbe u saglasnosti sa odredbama Ustava Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII i "Sl. glasnik BiH", br. 73/2019 - odluka US BiH).

Ustavni sud je, odlučujući u ovoj ustavnopravnoj stvari, imao u vidu da je Narodna skupština Republike Srpske proglasila vanredno stanje u skladu sa relevantnim odredbama Ustava, saopšteno je iz Ustavnog suda.

Time je omogućena primjena odredaba Ustava Srpske koje daju pravo predsjedniku Republike da vrši određene nadležnosti koje pripadaju Narodnoj skupštini tako što može donositi uredbe sa zakonskom snagom kojim privremeno uređuje određene društvene odnose.

Ustavni sud je ocijenio da je, u datim okolnostima, sazivanje i održavanje sjednica Narodne skupštine bilo onemogućeno i da je u vezi sa donošenjem osporenih uredbi pribavljeno mišljenje predsjednika Narodne skupštine, čime su bili ispunjeni svi Ustavom kumulativno određeni uslovi za njihovu pravnu valjanost.

S tim u vezi, Ustavni sud je imao u vidu i da je Narodna skupština Srpske naknadno donijela odluke o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom, te su, zbog svega navedenog, one u saglasnosti sa odredbama Ustava.


IZVOR: RTRS, 23.06.2021.

Naslov: Redakcija