Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI: Umjesto dosadašnjeg naziva "Srednjoročna strategija razvoja poljoprivrednog sektora u FBiH" koristi se naziv "Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja FBiH"

24.05.2021.


Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o poljoprivredi. Glavne izmjene odnose se na član 5. Zakona o poljoprivredi ("Sl. novine FBiH", br. 88/2007, 4/2010, 27/2012 i 7/2013), koji se u potpunosti mijenja radi usaglašavanja sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 32/2017) i Uredbom o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 74/2019 i 2/2021).

Umjesto dosadašnjeg naziva "Srednjoročna strategija razvoja poljoprivrednog sektora u FBiH" koristi se naziv "Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja FBiH".

Ovim članom se, također propisuje način izrade strategije u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju, a ona se donosi na period od sedam, umjesto na dosadašnjih pet godina. To se podudara s ciklusom planiranja Evropske unije, odnosno s periodom važenja Strategije razvoja Federacije BiH.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 20.05.2021.

Naslov: Redakcija