Zastava Srbije

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA RS: Rasprava će biti održana u periodu od 5. do 17. maja 2023. godine

24.04.2023.


Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske je, sa ciljem sprovođenja Zaključka Narodne skupštine Republike Srpske broj: 02/1-021-277/23 od 23. marta 2023. godine, raspisalo Javni poziv za održavanje javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Shodno tome, Javna rasprava o Nacrtu zakona biće održana u periodu od 5. do 17. maja 2023. godine.

Javna rasprava u vezi sa Nacrtom održaće se u dane kako slijedi:

-           05. maj 2023. godine, Narodna skupština Republike Srpske - Mala sala, Banja Luka, Trg jasenovačkih žrtava 1, sa početkom u 10,00 časova;

-           12. maj 2023. godine, Administrativni centar Vlade Republike Srpske, Istočno Sarajevo, Radomira Putnika bb, Bijelo Polje, sa početkom u 12,00 časova;

-           16. maj 2023. godine, Osnovni sud u Bijeljini, Velika Sala, sa početkom u 11,00 časova;

-           17. maj 2023. godine, Okružni sud u Trebinju, Velika Sala, sa početkom u 11,00 časova.

S obzirom da se zakonom uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, naučne i stručne institucije, pozivaju se predsjednici sudova, sudije, javni tužioci, advokati, predstavnici medija, naučne i stručne institucije i druga zainteresovana pravna i fizička lica da učestvuju u javnoj raspravi i svojim pismenim ili usmenim prijedlozima i sugestijama daju doprinos za utvrđivanje konačnog teksta Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde RS, 21.04.2023.

Naslov: Redakcija