Zastava Srbije

FEDERALNI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE: Donijete naredbe o raspodjeli testova, medicinskih sredstava i opreme

24.04.2020.


Na vanrednoj elektronskoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) donijete su naredbe o raspodjeli testova na koronavirus, medicinskih sredstava i opreme, saopćeno je.

U tih sedam naredbi, Federalna uprava Civilne zaštite je zadužena da raspodijeli testove na koronavirus, transportne medije i briseve te druga zaštitna medicinska sredstva i opremu na području Federacije BiH.

Naređeno je da FUCZ izvrši raspodjelu testova na koronavirus Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Kantonalnoj bolnici Zenica, Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla i Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.

Jednom od naredbi FUCZ se obavezuje da izvrši raspodjelu medicinskih sredstava (transportni mediji i brisevi) zavodima za javno zdravstvo Unsko-sanskog, Hercegovačko-neretvanskog i Zeničko-dobojskog kantona (Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica), Kantona Sarajevo, Tuzlanskog, Zapadnohercegovačkog i Bosanskopodrinjskog kantona.

FUCZ treba da isporuči milion jednokratnih hirurških maski iz donacije Vlade Malezije svim kantonalnim štabovima civilne zaštite na području Federacije BiH, a Ministarstvu odbrane BiH 200.000 i Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova 30.000.

Donesena je naredba da se isporuči hiljadu jednokratnih sterilnih zaštitnih odijela i 20 hiljada zaštitnih maski sa filterom kantonalnim štabovima civilne zaštite Unsko-sanskog, Posavskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Bosansko-podrinjskog, Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadnohercegovačkog kantona, Kantona Sarajevo i Kantona 10.

Federalnoj upravi Civilne zaštite je naređeno da isporuči određen broj rukavica i maski Federalnoj novinskoj agenciji (FENA), Agenciji za privatizaciju Federacije BiH i po 50 zaštitnih maski sa filterom Federalnoj upravi policije, Obavještajno - sigurnosnoj agenciji BiH i Federalnoj upravi za inspekcijske polove.

Na osnovu naredbi, potrebno je Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu staviti na raspolaganje određeni broj višekratnih odijela, vizira, zaštitnih maski, rukavica i sredstvo za dezinfekciju.

Kad je riječ o raspodjeli testova na koronavirus, naređeno je da Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu bude raspoređeno 2.800, Kantonalnoj bolnici Zenica 2.000, Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla 1.800 testova i Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar 1.500.

Naredba obavezuje da zavodima za javno zdravstvo Unsko-sanskog, Hercegovačko-neretvanskog i Zeničko-dobojskog kantona (Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica) bude raspoređeno po 1.200 transportnih medija i po 1.200 briseva, Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 1.800 transportnih medija i isto toliko briseva, Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona 700 transportnih medija i 700 briseva te zavodima za javno zdravstvo Zapadnohercegovačkog i Bosansko-podrinjskog kantona kantona po 600 transportnih medija i po 600 briseva.

Raspodjelu milion jednokratnih hirurških maski iz donacije Vlade Malezije treba izvršiti svim kantonalnim štabovima civilne zaštite na području Federacije BiH. Po naredbi, iz iste donacije Vlade Malezije, Ministarstvu odbrane BiH treba isporučiti 200.000 a Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova 30.000 jednokratnih zaštitnih maski.

Hiljadu jednokratnih sterilnih zaštitnih odijela i 20 hiljada zaštitnih maski sa filterom treba isporučiti kantonalnim štabovima Civilne zaštite Unsko-sanskog, Posavskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Bosansko-podrinjskog, Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadnohercegovačkog kantona, Kantona Sarajevo i Kantona 10.

Federalnoj novinskoj agenciji (FENA) i Agenciji za privatizaciju Federacije BiH treba raspodijeliti određen broj zaštitnih maski a po 50 Fmaskoi s filterom Federalnoj upravi policije, Obavještajno - sigurnosnoj agenciji BiH i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.


IZVOR: Vebsajt Klix, 21.04.2020.

Naslov: Redakcija