Zastava Srbije

I DALJE NEUVEZANI MATIČNI UREDI U BIH

24.04.2018.


 

Tako godinama radi i Slobodan M (29), koji živi u Banjaluci, a koji godišnje barem jednom ide u rodnu Zenicu da lično izvadi dokumenta. Nije mu jasno zašto se napokon između entiteta ne uspostavi uvezani sistem.

"Rođen sam u Zenici, ali 25 godina živim u Banjaluci i stvarno je sramno to što zbog informatičke neuvezanosti po rodni list ili uvjerenje o državljanstvu moram ići u FBiH. Svake godine mi zatreba neki od dokumenata, ponekad i više puta, i zamislite koja je to procedura kada stalno zbog njih moram putovati, ranije u Zenicu, a proteklih godina do neke bliže federalne opštine. Trošim i vrijeme i novac i živce, a na poslu moram tražiti slobodan dan", kaže Slobodan.

Još veći apsurd je kaže, što tamo mora lično da vadi i uvjerenje o nekažnjavanju, jer je u FBiH živio do četvrte godine, dok je ostatak života u Banjaluci.

U BiH postoje tri matična registra - na nivou entiteta i na nivou Brčko distrikta BiH, koji međusobno nisu uvezani.

U RS sistem informatičke uvezanosti među opštinama uveden je 2012. godine, a u FBiH dvije godine kasnije, tako da građani više nisu morali ići u opštinu gdje su rođeni i mogu u bilo kojoj opštini svog entiteta dobiti izvode iz matičnih knjiga.

To, ipak, ni do danas ne važi za one koji su rođeni u drugom entitetu.

Brčaci koji su rođeni u nekom od dva entiteta po rodni list, na primjer, idu u najbliža mjesta, u zavisnosti od toga u kojem entitetu su rođeni.

"Kod nas rodni list vade samo oni koji su rođeni u Brčkom, jer nismo informatički uvezani sa entitetima. Građani često prelaze entitetsku granicu pa idu u najbližu opštinu, na primjer Čelić, Orašje ili negdje drugo i tu vade dokumente", ukazali su nam iz Odjeljenja za javni registar u Brčkom.

Matične knjige su u nadležnosti entiteta, međutim, ostalo je nejasno koja institucija je zakazala, jer se "vruć krompir" uporno prebacuje sa jednih na druge.

Iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS kažu da su pokrenuli inicijativu za razmjenu matičnih knjiga u pograničnim područjima sa FBiH, kao preduslov za nastavak saradnje u oblasti matičnih knjiga i razvijanje elektronskih usluga.

"Inicijativa je podržana od strane Vlade RS i Vlade FBiH na zajedničkim sjednicama u martu i oktobru 2017. godine. Međutim, do danas nismo dobili odgovor od MUP-a FBiH, koji je nadležan za navedeno pitanje u FBiH", navode u ovom ministarstvu.

Dodaju da za upis u školu ili za posao građani iz RS upisani u matične knjige u FBiH, mogu pribaviti dokument u najbližoj pograničnoj opštini u Federaciji.

U MUP-u FBiH su rekli da su uspostavili Jedinstveni centralni matični registar FBiH (JCMR) "na osnovu kojeg danas građani efikasnije, ekonomičnije i jednostavnije pribavljaju izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga".

"Kada je u pitanju informatička uvezanost matičnih registara, navodimo da je postupak uvezanosti matičnih registara u nadležnosti Vijeća ministara BiH (Ministarstvo civilnih poslova BiH i IDDEEA), entitetskih ministarstava (MUP FBiH i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS) i Odjeljenja za javni registar Brčko distrikta BiH", navode u pisanom odgovoru iz MUP-a FBiH.

Na pitanje da li je planirano da se informatički sistemi između entiteta uvežu, u MUP-u FBiH nisu pomenuli inicijativu iz RS.

Iz Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) odgovaraju da su matične knjige u nadležnosti entiteta, a isto su odgovorili i u Ministarstvu civilnih poslova BiH.

I dok se nadležni i dalje igraju gluvih telefona, građanima ostaje samo da iščekuju da će neko da riješi ovu važnu problematiku.

"Neko ko je rođen u Hrvatskoj, rodni list može da izvadi u Banjaluci, ako ima prebivalište, a ja moram po njega u rodni Mostar ili eventualno u najbližu federalnu opštinu, recimo Jajce", rekla je jedna Banjalučanka.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, 23.04.2018.

Naslov: Redakcija