Zastava Srbije

PORESKA UPRAVA RS: Rok za podnošenje poreskih prijava ističe 31. marta 2023. godine

24.03.2023.


Poreska uprava Republike Srpske obavijestila je poreske obveznike da 31. marta ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za prošlu i ovu godinu, koje je moguće podnijeti i elektronski.

Za fizička lica 31. marta ističe rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak za prošlu godinu i godišnje prijave poreza po odbitku za prošlu godinu, koju podnose samo nosioci komercijalnih i nekomercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, saopšteno je iz Poreske uprave Srpske.

Takođe je navedeno da za fizička lica 31. marta ističe i rok za podnošenje poreske prijave za registrovano oružje za ovu godinu i poreske prijavu za naknadu za protivgradnu zaštitu po hektaru obradive površine za prošlu godinu.

Do tog datuma za fizička lica ističe rok i za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak za prošlu godinu za nosioce komercijalnih i nekomercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji su ostvarili prihod od obavljanja poljoprivredne djelatnosti.

Za preduzetnike 31. marta ističe rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak za prošlu godinu i godišnje poreske prijave za malog preduzetnika koja se podnosi samo ako u prošloj godini nisu podnesene mjesečne prijave za malog preduzetnika i/ili je u prošloj godini prijavljen porez manji od 600 KM.

Kada je riječ o pravnim licima, poslovnim jedinicama pravnih lica iz Federacije BiH, te stranim pravnim licima sa stalnim mjestom poslovanja, 31. marta ističe rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dobit za 2022, godišnje prijave kontrolisanih transakcija sa povezanim licima za prošlu godinu koju podnose poreski obveznici čiji ukupan iznos kontrolisanih transakcija u prošloj godini prelazi 700.000 KM, te poreske prijave za registrovano oružje za ovu godinu.

Poreski obveznici više informacija o rokovima za podnošenje poreskih prijava i rokovima za plaćanje poreskih obaveza mogu pronaći u "Poreskom kalendaru za 2023. godinu", koji je objavljen na internet stranici Poreske uprave www.poreskaupravars.org u rubrikama za fizička, pravna lica i preduzetnike.

Iz Poreske uprave su pozvali obveznike da poštuju zakonom propisane rokove, te da na vrijeme podnose poreske prijave, ali i da u zadatim rokovima plate zakonski propisane poreske obaveze i na taj način izbjegnu eventualne sankcije zbog propuštanja rokova.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 21.03.2023.

Naslov: Redakcija