Zastava Srbije

VLADA RS: Prihvaćena Informacija o zasnivanju novog proizvodnog ciklusa u poljoprivredi

24.03.2023.


Vlada Republike Srpske prihvatila je, na 13. sjednici, u Banjaluci, Informaciju o zasnivanju novog proizvodnog ciklusa (proljetnoj sjetvi) u poljoprivredi.

U proizvodnoj 2022-23. godini, zasijano je 236.856 ha oranica, od čega jesenja sjetva zauzima 66.203 ha, dok će prema planu proljetne sjetve ona zauzeti površinu od 170.653 ha. U odnosu na trenutne tržišne pokazatelje procijenjena je ukupna vrijednost ratarsko povrtarske proizvodnje u iznosu od 1,25 milijardi KM.

Prema procjenama stručnih službi prinos kukuruza se može očekivati u intervalu od 6-7 t/ha prosječno, ali ga uslovi godine mogu i značajno korigovati. Zbog globalnog ispoljavanja suše u 2022. godini došlo je do značajnog smanjenja u proizvodnji sjemena kukuruza što je uticalo na značajan porast cijene sjemena kukuruza za 20-40% u odnosu na cijenu sjemena u 2022. godini. Za razliku od prošle godine, sada na našem tržištu ima dovoljno mineralnih đubriva po nešto nižim cijenama sa tendencijom blagog pada.

U cilju podsticanja tekuće proizvodnje Ministarstvo je donijelo sljedeće mjere podrške proljetnoj sjetvi:

1.         Obezbijeđena su sredstva u iznosu od 180 miliona KM za finansiranje tekuće proizvodnje i kapitalnih investicija u poljoprivredi;

2.         Obezbijeđen je regres za dizel gorivo za proljetne i jesenje radove u 2023. godini u količini od 100 litara odnosno 75 KM po hektaru obradive površine u ukupnom iznosu od 10,5 miliona KM;

3.         Obezbijeđeno je regresiranje svih sjemena domaćih proizvođača u iznosu od 50% maloprodajne cijene, a u cilju omasovljenja sjetve kroz veću dostupnost jeftinijeg sjemena domaćih proizvođača;

4.         Obezbijeđena su dodatna sredstva za podršku sjetvi industrijskih kultura (merkantilne soje, suncokreta i uljane repice) u iznosu od 300 KM po hektaru,

5.         Obezbijeđena su dodatna sredstva za zasnivanje organske proizvodnje u iznosu 600 KM po hektaru i 500 KM po uslovnom grlu,

6.         Obezbijeđena je rekordna isplata svih obaveza po osnovu podsticaja iz 2022. godine, a već je isplaćeno pet miliona KM iz agrarnog budžeta za 2023. godinu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o procesu izrade Strategije održivog razvoja Republike Srpske za period 2024-2030, koju je sačinio Izvršni tim za izradu Strategije održivog razvoja Republike Srpske za period 2024-2030. U informaciji je naveden plan i vremenski okvir za izradu ovog dokumenta, sa utvrđenim nosiocima aktivnosti.

Finansijsku podršku u izradi strategije pružiće Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP), Vlada Slovačke i Slovačka razvojna agencija putem UNDP-a. U toku su pregovori i sa drugim donatorima koji će podržati Vladu Republike Srpske u izradi strategije koja će predstavljati krovni i najvažniji dokument u oblasti strateškog planiranja i upravljanja razvojem u Republici Srpskoj i koja će biti osnov za izradu svih drugih sektorskih i razvojnih strategija, kako na republičkom tako i na lokalnom nivou vlasti.

U prvoj fazi izrade dokumenta pristupiće se izradi Strateške platforme koja obuhvata izradu situacione analize, strateško fokusiranje, odnosno određivanje strateških pravaca tj. ključnih usmjerenja strategije, definisanje vizije razvoja i izradu strateških ciljeva sa indikatorima.

Na osnovu izvršene situacione analize i utvrđenih pravaca razvoja pristupiće se imenovanju radnih grupa i podgrupa koje će činiti predstavnici republičkih organa uprave i jedinica lokalne samouprave.

Planirano je da se faza izrade Strateške platforme okonča do kraja juna mjeseca, nakon čega će se pristupiti sprovođenju javnih konsultacija putem organizovanja regionalnih promotivnih događaja na kojima će svi zainteresovani učesnici moći iznijeti svoje komentare i zapažanja. Na ovaj način obezbijediće se potpuno učešće javnosti i svih zainteresovanih subjekata u izradi najvažnijeg razvojnog dokumenta Republike Srpske.

Nakon toga nastavlja se rad u okviru utvrđenih oblasti i radnih grupa i podgrupa - određivanje prioriteta i mjera u okviru strateških ciljeva i određivanje indikatora za praćenje, određivanje ključnih strateških projekata. Potom je predviđen još jedan krug javnih konsultacija gdje će zainteresovana javnost imati priliku da uputi komentare na čitav dokument. Planirano je da dokument bude završen do kraja februara 2024. godine, nakon čega će se isti uputiti u Narodnu skupštinu Republike Srpske na razmatranje i usvajanje.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 23.03.2023.

Naslov: Redakcija