Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 30. marta 2021. godine 18. sjednica - Razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH

24.03.2021.


Predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Borjana Krišto sazvala je 18. sjednicu Predstavničkog doma za utorak, 30. mart 2021. godine, sa početkom u 12 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 17. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Odluka o potvrđivanju smjene ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-34-7-629/21 od 15. 3. 2021;
 4. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-478/21 od 23. 2. 2021. (prvo čitanje);
 5. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Jasmina Emrića povodom rasprave o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi: "Pretpostavke za efikasno upravljanje intervencijama u slučaju incidentnog zagađenja mora", podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, koji glasi: "Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Vijeća ministara BiH da za prvu redovnu sjednicu Predstavničkog doma dostavi informaciju o provođenju tačke 4. Deklaracije ('Službeni glasnik BiH', broj 68/17) kojom je pozvano Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH na preduzimanje svih potrebnih pravnih radnji diplomatskim putem prema Republici Hrvatskoj odnosno Evropskoj uniji u pogledu zaštite suverenih prava Bosne i Hercegovine na moru, donošenje posebnog zakona o moru Bosne i Hercegovine i pokretanje pravnih procedura prema međunarodnim pravosudnim instancama, kao i informaciju o svim pokrenutim aktivnostima i događajima u vezi s realizacijom tačaka Deklaracije iz nadležnosti Vijeća ministara BiH", broj: 01,01/4-16-1-2553/20 od 26. 2. 2021;
 6. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, broj: 05/1-50-15-190/21 od 26. 2. 2021;
 7. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika: Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta povodom rasprave o Izvještaju o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2020. godinu, koji glasi: "Nalaže se Ministarstvu sigurnosti BiH da u roku od 30 dana pripremi informaciju i plan uspostave funkcionalnog sistema videonadzora na svim graničnim prijelazima", broj: 05/2-50-15-356/21 od 26. 2. 2021;
 8. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Mirka Šarovića koji glasi: "Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Vijeća ministara BiH da u roku od sedam dana dostavi Domu detaljnu informaciju o razlozima zbog kojih je Bosna i Hercegovina izgubila status povlaštene države u izvozu robe u SAD i od 1. januara mora plaćati pune carine, te mjerama koje su preduzeli Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Vijeće ministara BiH da Bosna i Hercegovina ostane uključena u mehanizam (GSP) zemalja korisnica koji im omogućava da putem carinskih olakšica podstiču unapređenje izvoza i proizvodnju, s tim da moraju zadovoljiti pojedine kriterije kada je riječ o porijeklu", broj: 01-50-1-514/21 od 26. 2. 2021;
 9. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti oposlaničkoj inicijativi Vlatka Glavaša koja glasi: "Povodom velikog uspjeha košarkašica Bosne i Hercegovine i plasmana na Eurobasket nakon 22 godine, predlažem nadležnom ministarstvu i Vijeću ministara BiH da ovaj uspjeh adekvatno valorizira", broj: 01-50-1-330/21 od 26. 2. 2021;
 10. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Damira Arnauta "kojom se traži od Vijeća ministara BiH da uspostavi nagradu 'Denis Mrnjavac' u spomen na njega i na sve ostale djevojke i mladiće žrtve nasilja. Nagradu bi svake godine dodjeljivalo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH ili Vijeće ministara BiH, zavisno od odluke Vijeća ministara BiH, te u skladu s procedurom koju ono propiše, jednom učeniku/učenici osnovne i jednom učeniku/učenici srednje škole, a sve osnovne i srednje škole u Bosni i Hercegovini bi mogle nominirati učenike i učenice koji promoviraju toleranciju, humano i nenasilno ponašanje. Nagrada bi se trebala sastojati od skulpture ili drugog prikladnog predmeta, posebnog priznanja u obliku povelje, kao i prikladnog priznanja za školu nagrađenog učenika/učenice, a sve detalje pobliže propisuje Vijeće ministara BiH", broj: 01-50-1-331/21 od 26. 2. 2021;
 11. Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, broj: 05/6-50-15-487/21 od 24. 2. 2021;
 12. Informacija o stanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini u 2018. i 2019. godini, podnosilac: Ministarstvo sigurnosti BiH, broj: 01,02-50-18-534/21, veza: 03-50-13-25-15/21 od 1. 3. 2021;
 13. Informacija Agencije za javne nabavke BiH, broj: 01-50-1-513/21, veza: 01-50-1-15-17/21 od 3. 3. 2021, i Informacija Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj: 01-50-1-513/21, veza: 01-50-1-15-17/21 od 5. 3. 2021. (po zaključku Predstavničkog doma sa 17. sjednice, održane 25. 2. 2021);
 14. Prijedlog strategije za prihvat i integraciju državljana Bosne i Hercegovine koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu po osnovu sporazuma o readmisiji i Akcioni plan za period 2020 – 2023. godine, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-50-18-486/21 od 24. 2. 2021;
 15. Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa evropskih integracija, broj: 01,02-05-1-494/21 od 26. 2. 2021;
 16. Imenovanje jednog člana Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu i po pet članova filijala Ureda za razmatranje žalbi u Banjoj Luci i Mostaru, podnosilac Izvještaja o utvrđivanju liste uspješnih kandidata: Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje po pet članova filijala Ureda za razmatranje žalbi u Banjoj Luci i Mostaru i jednog člana Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu, broj: 01,02-50-16-279-4/21 od 12. 3. 2021;
 17. Prijedlog zaključka o formiranju Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga izmjena i dopuna izbornog zakonodavstva BiH, predlagač: Zajednički kolegij oba doma, broj: 01,02-07-4-649/21 od 17. 3. 2021;
 18. Razmatranje poslaničke inicijative Zukana Heleza "kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da do prve aprilske sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dostavi najmanje jedan zakon Kolegiju Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i uvrsti ga na prvu aprilsku sjednicu, te da do kraja tekuće godine na svaku narednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dostavi najmanje po jedan zakon iz oblasti 14 prioriteta koje je Evropska komisija stavila kao prioritet pred vlasti BiH",broj: 01-50-1-415/21 od 16. 2. 2021;
 19. Razmatranje poslaničke inicijative poslanika iz Kluba SDA, koja glasi: "Predlažemo da Ministarstvo odbrane BiH za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH sačini izvještaj o uslovima rada pripadnika Oružanih snaga BiH, obuhvatajući njihov službeni, lični, porodični i ukupni društveni standard, te da eventualno predloži mjere za poboljšanje standarda pripadnika Oružanih snaga BiH", broj: 01-50-1-418/21 od 16. 2. 2021;
 20. Razmatranje poslaničke inicijative poslanika iz Kluba SDA, koja glasi: "Traži se od ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Miloša Lučića da razriješi šefa Kabineta ministra za ljudska prava i izbjeglice Mlađena Božovića i izvijesti Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH o preduzetim mjerama u roku od 15 dana od dana usvajanja ove inicijative", broj: 01-50-1-419/21 od 16. 2. 2021;
 21. Razmatranje poslaničke inicijative Aide Baručije, Branislava Borenovića, Dženana Đonlagića, Edite Đapo, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković-Lepić, Saše Magazinovića i Jasmina Emrića "kojom se traži da Udarna grupa za borbu protiv trgovine ljudima i organizirane ilegalne imigracije, putem Ministarstva sigurnosti BiH i Vijeća ministara BiH, dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH izvještaj o radu za period 2018 – 2020. godina", broj: 01-50-1-496/21 od 24. 2. 2021;
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Program integriranog razvoja koridora rijeka Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-526/21 od 26. 2. 2021;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke Koridor 5c "Medakovo – Poprikuše", broj: 01,02-21-1-545/21 od 3. 3. 2021.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 17.03.2021.

Naslov: Redakcija