Zastava Srbije

U SARAJEVU ODRŽANO PARAGRAFOVO SAVJETOVANJE PRAKTIČNA IMPLEMENTACIJA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I USVOJENIH PODZAKONSKIH AKATA U SVAKODNEVNOM RADU UGOVORNIH ORGANA I PONUĐAČA

24.02.2023.


Kompanija Paragraf Lex organizovala je, u Sarajevu, 23. februara 2023. godine, savjetovanje na temu “Praktična implementacija Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama i usvojenih podzakonskih akata u svakodnevnom radu ugovornih organa i ponuđača”.

Odrzano savjetovanje u Sarajevu

Održano savjetovanje u Sarajevu

Paragraf Lex organizovao je savjetovanje sa ciljem da se svim ugovornim organima i ponuđačima približe i prezentuju nova rješenja i odgovori na pitanja vezano za usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", br. 59/2022) koji je u primjeni od 10. decembra 2022. godine. Takođe, na savjetovanju je bilo riječi i o pratećim podzakonskim aktima koji su donijeti u međuvremenu.

Odrzano savjetovanje u Sarajevu

Održano savjetovanje u Sarajevu

Predavači na savjetovanju bili su ovlašteni treneri za javne nabavke Agencije za javne nabavke BiH, sa višegodišnjim iskustvom rada u oblasti javnih nabavki, koji su obradili teme:

Podzakonski akti donijeti u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama i interni pravilnik

 • Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa II Zakona o javnim nabavkama
 • Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja o postupcima javnih nabavki na portalu javnih nabavki
 • Odluka o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 50. stav (1) tač. c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i takmičarskog dijaloga
 • Odluka o obliku izjave o ispunjenosti uslova iz člana 51. stav (1) tač. c), d) i f) Zakona o javnim nabavkama u slučaju ograničenog postupka, pregovaračkog postupka s objavom obavještenja, pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i takmičarskog dijaloga
 • Interni pravilnik (kojim se propisuje i uređuje organizacija i efikasno vršenje nabavne funkcije unutar ugovornog organa)

Direktni sporazum, priprema tenderske dokumentacije, konkurentski zahtjev, okvirni sporazum

 • Definicija direktnog sporazuma u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Vrijednosni razred direktnog sporazuma
 • Planiranje i istraživanje tržišta kod direktnog sporazuma
 • Praktični primjeri i savjeti za aktivnosti za provođenje direktnog sporazuma
 • Karakteristike konkurentskog zahtjeva
 • Pokretanje postupka i priprema tenderske dokumentacije - specifičnosti
 • Specifičnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama i razlike u odnosu na dosadašnju praksu
 • Redoslijed aktivnosti pri praktičnoj provedbi konkurentskog zahtjeva
 • Novi rokovi za žalbu
 • Specifičnosti primjene okvirnog sporazuma
 • Zaključivanje okvirnog sprazuma sa jednim ili više dobavljača
 • Razlike između ugovora i okvirnog sporazuma,

Pravna zaštita, žalbeni postupak, izmjene u već zaključenim ugovorima

 • Načela, stranke i dokazivanje u postupku pravne zaštite
 • Način izjavljivanja i sadržaj žalbe
 • Aktivna legitimacija
 • Suspenzivno dejstvo žalbe i zahtjev za nastavak postupka
 • Rokovi za podnošenje zahtjeva na pravnu zaštitu
 • Rokovi za rješavanje u postupku po pravnom lijeku
 • Postupanje prvostepenog organa i pravosnažnost akta
 • Postupanje drugostepenog organa i konačnost akta
 • Žalbeni razlozi i izmjene u apsolutno bitnim povredama
 • Nadležnosti URŽ-a i izmjene u dijelu “naknade troškova za vođenje postupka po žalbi”
 • Advokatski troškovi
 • Sudska zaštita i naknada štete
 • Izmjene u već zaključenim ugovorima (primjeri iz prakse u postupku izmjene)

IZVOR: Redakcija Paragraf Lex, 23.02.2023.