Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen Izvještaj o radu Pravobranilaštva RS

24.02.2022.


Narodna skupština Republike Srpske u nastavku 20. redovne sjednice usvojila je Budžet Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2022. godinu i nekoliko izvještaja o radu.

Usvojen je Izvještaj o poslovanju Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a. d. Banjaluka i fondova za 2020. godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora i Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020. godine, a poslanici su primili k znanju Specijalni izvještaj Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini.

Narodna skupština dala je saglasnosti na Pravilnik o platama u Instituciji ombudsmana za djecu Republike Srpske.

Narodna skupština razrješila je Slavena Dujakovića sa mjesta direktora Agencije za osiguranje Republike Srpske i za v. d. direktora izabrala Draženku Janjanin. Izabrana su i dva člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje Republike Srpske - Milan Trninić i Dejan Jeremić na period od pet godina.

Dužnosti direktora Agencije za bankarstvo Republike Srpske razrješen je Rade Rastoka.

Zamjeniku ombudsmana za djecu Republike Srpske Nadi Grahovac prestala je funkcija ispunjenjem uslova za penziju, a za zamjenike ombudsmana za djecu izabrani su Jovanka Vuković i Gordana Rajić.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 22.02.2022.

Naslov: Redakcija