Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom BiH upućen na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine

24.02.2022.


Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na 20. sjednici uputio je na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku pred Sudom BiH u drugom čitanju, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom je usvojio zaključak koji glasi: “Dom naroda podržava inicijativu Narodne skupštine Republike Srpske za razgovor i dijalog između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i tri konstitutivna naroda – Srba, Hrvata i Bošnjaka – o mogućim rješenjima za Bosnu i Hercegovinu, te ih poziva na sveobuhvatni dijalog o trenutnom stanju u BiH i mogućim rješenjima vezanim za budućnost Republike Srpske i Federacije BiH".

Dom je usvojio i zaključak koji glasi: “Centralna izborna komisija (CIK) nije zakonodavni organ niti ima pravo da donosi odluke iz nadležnosti PSBiH. CIK nije izabrana i imenovana u skladu s odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Tražimo da se članovi CIK-a izaberu i imenuju na osnovu javnog konkursa, u skladu sa procedurama propisanim Izbornim zakonom BiH”.

Dom nije usvojio delegatsku inicijativu Denisa Bećirovića kojom se Vijeće ministara BiH zadužuje da, u saradnji sa entitetskim i drugim vladama, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda PSBiH, sačini i u parlamentarnu proceduru dostavi lex specialis zakon o depolitizaciji zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućeni su Izvještaj o radu i poslovanju BHRT-a za 2020. godinu i Programski plan i Finansijski plan za 2021. godinu, čiji je podnosilac Upravni odbor Radio-televizije BiH.

Dom nije usvojio Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2020. godinu.

Dom naroda dao je saglasnost za ratificiranje sljedećih akata i sporazuma:

  • akata Svjetskog poštanskog saveza, usvojenih na 3. vanrednom kongresu Svjetske poštanske unije, održanom 2019. u Ženevi,
  • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima i Aneksa Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Repubilke Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Bratunac (Novi most) – Ljubovija (Novi most),
  • Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o graničnim prijelazima,
  • Sporazuma o grantu za tehničku pomoć između Bosne i Hercegovine i JP Autoceste FBiH d. o. o. Mostar i Evropske investicione banke, u vezi s konsultantskim uslugama za nadzor nad radovima na izgradnji Koridora 5c u Bosni i Hercegovini (poddionica Počitelj – Zvirovići), WB19-BIH-TRA-01,
  • Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o finansiranju i projektu, zaključenog 17. 12. 2019. (prvobitni sporazum o finansiranju i projektu) između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW) i Bosne i Hercegovine (primalac), koju zastupa Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, i Republike Srpske koju zastupaju Ministarstvo finansija Republike Srpske i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske (agencija za izvršenje projekta), u iznosu od 10.000.000,00 eura – Energetska efikasnost u javnim zgradama.

IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 23.02.2022.

Naslov: Redakcija