Zastava Srbije

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE RS: Postojeće mjere, u cilju sprečavanja širenja virusa korona, primjenjuju do 05.03.2021. godine

24.02.2021.


Republički štab za vanredne situacije održao je, 68. sjednicu, kojom je predsjedavao komandant Štaba Radovan Višković.

Republički štab je donio Zaključak o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona u Republici Srpskoj, kojim se u cilju sprečavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva do 05.03.2021. godine zabranjuju:

1)         sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica,

2)         sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode).

Ovim zaključkom obavezuju se građani da u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada), da se pridržavaju zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru te da se pridržavaju uputstava JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske" za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.

Od obaveze nošenja zaštitne maske izuzeta su djeca mlađa od sedam godina života, lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju, i lica koje obavljaju fizičku sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih objekata.

Nepoštovanje ovih mjera zabrane sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom radu i miru i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održavati fizičku distancu od dva metra, a u skladu sa uputstvom JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske" za korišćenje zaštitne maske na otvorenom prostoru.

Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da: usluge pružaju zaštićeni maskom, obavezno sprovode mjere dezinfekcije, obezbijede maske građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih, pridržavaju se uputstava JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske" za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju.

Od 01.03.2021. godine dozvoljava se organizacija muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisao JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske".

Do 05.03.2021. godine ograničava se radno vrijeme u periodu od 06:00 do 22:00 časa svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr.).

Do 05.03.2021. godine ograničava se radno vrijeme u periodu od 06:00 do 22:00 časa svim priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i dr.).

Do 05.03.2021. godine, u periodu od 22:00 do 06:00 časova, dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

Do 05.03.2021. godine dozvoljavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike, uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisao JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske".

Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU "Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske" za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

Subjekti koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva, umjetnosti i zabave (bioskopi, pozorišta, muzeji i sl.) dužni su: organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU "Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske" sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisanog fizičkog rastojanja, te da na ulazu u objekat postave obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u odnosu na njegovu površinu.

Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija u skladu sa uputstvom JZU "Institut za javno zdravstvo Republike Srpske".

Republički organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlašćenja dužni su organizovati svoj rad sa građanima na sljedeći način: na ulazu u službene prostorije ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa, održavati rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

Pravni subjekti kao i republički organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlašćenja trebaju organizovati rad od kuće za radnike za poslove za koje je to moguće.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republička uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora i inspektora u sastavu jedinica lokalne samouprave i Komunalna policija.

Jedinice lokalne samouprave dužne su da svoje akte usaglase sa ovim zaključkom, a u slučaju pogoršane epidemiološke situacije na svojoj teritoriji donesu restriktivnije mjere u odnosu na mjere utvrđene ovim zaključkom i o tome obavijeste Republički štab za vanredne situacije.

Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite u Republici Srpskoj i Naredba o obaveznoj kontroli lica kojima je određena kućna izolacija zbog novog virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj se primjenjuju uz ovaj zaključak.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Na današnjoj sjednici, Republički štab za vanredne situacije prihvatio je Informaciju o donaciji direktnih antigenskih testova za dokazivanje "SARS-CoV-2" javnim bolničkim ustanovama. Republički štab za vanredne situacije odobrava donaciju direktnih antigenskih testova za prevenciju, suzbijanje i otklanjanje pandemije virusa "SARS-CoV-2" i bolesti COVID-19. Raspodjela donacije direktnih antigenskih testova izvršiće se u skladu sa rasporednim nalogom.

Republički štab za vanredne situacije odobrava donaciju lične zaštitne opreme javnim zdravstvenim ustanovama u cilju zaštite zaposlenih i prevencije širenja, suzbijanja i otklanjanja virusa SARS-CoV-2.

Raspodjela donacije lične zaštitne opreme i sredstava izvršiće se u skladu sa nalogom. Za realizaciju ovog zaključka zadužuje se Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 22.02.2021.

Naslov: Redakcija