Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA BIH: Ustavnopravna komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojila Prijelog zakona, bez amandana Kluba srpskih delegata


Ustavnopravna komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH je u drugom čitanju usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH, ali bez ijednog podržanog amandmana Kluba srpskih delegata u Domu naroda.

Jednim od amandmana traženo je da umjesto predviđene izmjene, kojom se podnosiocu zahtjeva za registraciju nevladine organizacije omogućava da sam bira na kom će jeziku i pismu popuniti zahtjev, bude zadržana stara odredba kojom je predviđeno da se ova procedura sprovodi na tri jezika i dva pisma u zvaničnoj upotrebi u BiH.

Podršku Komisije nije dobio ni amandman u vezi sa objavljivanjem na internet stranici podataka iz elektronskog registra udruženja i fondacija.

Navodeći da takva internet stranica ne postoji, član Komisije, Sredoje Nović, je istakao da su ovi podaci u nadležnosti entiteta i da takvo rješenje ne podržava Vlada Republike Srpske.

Posebnim amandmanom traženo je brisanje predložene odredbe kojom se predviđa da se nadzor nad radom udruženja vrši i sa nivoa BiH, uz stav da to treba da rade nadležni organi vlasti prema sjedištu udruženja i fondacija, kao što je sada slučaj.

Komisija je na prijedlog člana Komisije i zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Bariše Čolaka prihvatila amandman da se iz predloženih rješenja izuzmu sportski savezi jer je njihov rad regulisan Zakonom o sportu BiH.

Savjet ministara BiH predlagač je izmjena i dopuna Zakona o udruženjima i fondacijama BiH u koje su ugrađene preporuke Manivala i pojednostavljene procedure registracije nevladinih organizacija.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, 23.02.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772