Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: BiH u programu EU "Fiscalis"

24.01.2024.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, utvrdilo je i dostavit će Predsjedništvu BiH Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine u programu Unije za saradnju u oblasti oporezivanja "Fiscalis" za period 2023. - 2027. godine.

Program je usmjeren na poboljšanje funkcioniranja poreznih sistema unutrašnjeg tržišta pružanjem podrške državama učesnicama, njihovim poreznim upravama i službenicima u borbi protiv poreznih prevara i utaja, što će rezultirati boljim prikupljanjem poreza.

Bosna i Hercegovina nastavlja da učestvuje u novom programu 'Fiscalis', kojem je pristupila 2015. godine u prvom ciklusu koji je trajao do 2020. godine, s ciljem daljnjeg usaglašavanja sa standardima EU-a u procesima jačanja unutrašnjeg tržišta.

UBRZATI PRIPREME ZA SLJEDEĆU FAZU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

Vijeće ministara BiH zadužilo je sve institucije Bosne i Hercegovine da intenziviraju prevođenje propisa na engleski jezik u procesu usklađivanja s pravnom stečevinom Evropske unije (EU) i prijevode redovno dostavljaju Direkciji za evropske integracije na kontrolu njihovog kvaliteta.

Vijeće ministara BiH u očekivanju datuma za otvaranje pregovora s EU-om donijelo je ovaj zaključak s ciljem adekvatne pripreme za sljedeću fazu u procesu pristupanja, koja uključuje analitički pregled usklađenosti bh. zakonodavstva s acquisom EU-a (screening).

Screening slijedi nakon formalnog otvaranja pregovora o pristupanju i osim pregleda zakonodavstva podrazumijeva i ocjenjivanje njegove usklađenosti s acquisom.

Navodi se to u usvojenoj Informaciji Direkcije za evropske integracije o prevođenju dokumenata i propisa u procesu evropskih integracija, kojom se naglašava potreba intenziviranja prevođenja propisa na engleski jezik, prevashodno uključujući i one koji se odnose nа ispunjavanje 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU-u.

BiH U SPORAZUMU ZA PONOVNU USPOSTAVU ZAJEDNIČKE STALNE IZLOŽBE U DRŽAVNOM MUZEJU AUSCHWITZ-BIRKENAU

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i uputit će Predsjedništvu BiH Prijedlog osnova za zaključivanje Sporazuma о finansiranju ponovnog uspostavljanja zajedničke stalne izložbe u Bloku 17. Državnog muzeja Auschwitz-Birkenau i tekst Sporazuma.

Za bh. potpisnika ovog sporazuma predložena je ambasadorica BiH u Republici Francuskoj Bojana Kondić Panić.

Uz predstavnike Bosne i Hercegovine ovaj sporazum će potpisati predstavnici Republike Hrvatske, Crne Gore, Republike Sjeverne Makedonije, Republike Srbije i Republike Slovenije.

Na ovaj način države potpisnice potvrđuju posvećenost principima Konvencije о sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida i Ohridske strategije Vijeća ministara kulture jugoistočne Evrope - Jačanje kulture za održivi razvoj iz 2014. godine, i priznavanju Državnog muzeja Auschwitz-Birkenau kao jednog оd centralnih historijskih spomen-obilježja u Evropi u znak sjećanja nа jedan оd najmračnijih perioda u historiji čovječanstva.

PRODUŽEN ROK ZA PROCESUIRANJE PREDMETA RATNIH ZLOČINA PRED PRAVOSUĐEM U BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Odluku o produženju roka provedbe strateškog cilja 1.2. Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina do kraja 2025. godine.

Na taj će se način za dvije godine produžiti provedba strateškog cilja I Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina koji glasi “Procesuirati najsloženije i najprioritetnije predmete ratnih zločina pred Sudom Bosne i Hercegovine i Tužilaštvom Bosne i Hercegovine, a ostale predmete pred pravosudnim tijelima entiteta i Brčko distrikta BiH”.

Vijeće ministara BiH ranije je usvojilo informaciju u kojoj se navodi kako dosadašnja dinamika rješavanja predmeta ratnih zločina i broj preostalih neriješenih predmeta ratnih zločina pred pravosuđem BiH ukazuju na nemogućnost njihovog rješavanja u ranije postavljenom roku do kraja 2023. godine.

SARADNJA BiH i UNESCO-a

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o imenovanju članova Državne komisije za saradnju Bosne i Hercegovine s Organizacijom Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) i visini novčane naknade zbog isteka mandata prethodnom sazivu.

Članovi Komisije imenovani su na mandat od četiri godine, a na prijedlog nadležnih državnih i entitetskih ministarstava i institucija koja u svom djelokrugu imaju oblasti koje su u nadležnosti UNESCO-a. Za predsjednicu Komisije imenovana je ministrica civilnih poslova BiH.

Obaveza zemalja članica UNESCO-a je da uspostave državne komisije za saradnju s UNESCO-om.

U PROŠLOJ GODINI DIGITALIZIRANO NAJVIŠE ARHIVSKE GRAĐE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva finansija i trezora o provedbi Aneksa D Sporazuma o pitanjima sukcesije, koji se odnosi na arhivsku građu bivše SFRJ.

Član Zajedničkog odbora zadužen je da nastavi daljnje aktivnosti na provedbi Aneksa D Sporazuma o pitanjima sukcesije.

Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH dužan je obavijestiti Predsjedništvo BiH o usvojenom zaključku.

Informacija sadrži pregled aktivnosti koje je Arhiv BiH provodio od 2016. do kraja augusta 2023. godine u vezi s preuzimanjem digitalizirane građe iz arhiva u Beogradu i predstavljanje aktivnosti za sljedeći period.

Sastavni dio informacije je tabelarni prikaz broja digitalizirane građe koja je završena u tom periodu, prema kojem je najviše građe digitalizirano i preuzeto u osam mjeseci 2023. godine, i to 80.000 dokumenata, dok su u cijeloj 2022. godini digitalizirana 78.034 dokumenata u odnosu na 2020. godinu kada su digitalizirana 8.182 dokumenta.

Porast broja digitalizirane građe rezultat je izdvajanja više novca za Arhiv BiH u 2023. godini i nabavci nove opreme pa se do kraja godine očekuje digitaliziranje oko 120.000 dokumenata.

Riječ je o građi iz više od 150 bivši zajedničkih jugoslovenskih institucija, uključujući i više od 750 fondova različitih državnih direkcija, ministarstava i drugih zajedničkih institucija bivše SFRJ koje posjeduju građu u vezi s Bosnom i Hercegovinom. O kakvom kompleksnom i dugotrajnom poslu je riječ najbolje govori podatak da se u Arhivu bivše SFRJ u Beogradu nalazi više od 44.000 dužnih metara arhivske građe.

TEHNIČKA IZMJENA U ODLUCI

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. 12. 2024. godine.

Zbog redovnog usklađivanja carinske tarife na godišnjem nivou s Kombiniranom nomenklaturom Evropske unije došlo je do tehničke izmjene u broju jedne tarifne oznake u Odluci o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. 12. 2024. godine.

IMENOVANJE

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva civilnih poslova o provedenom postupku za izbor i imenovanje jednog zamjenika direktora Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

Na osnovu rang-liste uspješnih kandidata za zamjenika direktora Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje imenovana je prvorangirana Aida Terzić na mandatni period od četiri godine.

Za članove Upravnog odbora (UO) Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja na mandat od tri godine imenovani su Mahir Zajmović i Mustafa Džafić iz reda bošnjačkog naroda, a zbog isteka mandata dužnosti su razriješeni Aida Durić i Bakir Mehić.

Podsjećamo da su ranije imenovani članovi UO ovog centra iz reda srpskog i hrvatskog naroda, dok će Ministarstvo civilnih poslova provesti konkursnu proceduru za izbor jednog člana iz reda nacionalnih manjina i Vijeću ministara BiH predložiti kandidata zа njegovo imenovanje.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 22.01.2024.

Naslov: Redakcija