Zastava Srbije

ODRŽANO SAVJETOVANJE PRAKTIČNA PRIMJENA NOVOG PRIRUČNIKA ZA USPOSTAVLJANJE I RAZVOJ FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U SUBJEKTIMA JAVNOG SEKTORA REPUBLIKE SRPSKE

24.01.2024.


Kompanija Paragraf Lex organizovala je, 23. januara 2024. godine, savjetovanje na temu “Praktična primjena novog Priručnika za uspostavljanje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole u subjektima javnog sektora Republike Srpske”.

Savjetovanju je prisustvovalo preko 40 učesnika, predstavnika svih institucija Republike Srpske (ministarstva, sudovi, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća…).

Savjetovanje u Banjaluci, 23.01.2024. godine

Savjetovanje u Banjaluci, 23.01.2024. godine

Predavači mr Sonja Toprek - načelnik Odjeljenja za regulisanje i nadzor sistema finansijskog upravljanja i kontrole u Centralnoj jedinici za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije Ministarstva finansija Republike Srpske i prof. dr Vesna Novaković - Panevorpski univerzitet “Apeiron” u Banjaluci, konsultant za finansijsko upravljanje i kontrolu obradile su teme:

  • Predstavljanje novog Priručnika za uspostavljanje i razvoj finansijskog upravljanje i kontrole u subjektima javnog sektora Republike Srpske,
  • Mapiranje poslovnih procesa uz upotrebu novih obrazaca - prikaz praktičnog primjera,
  • Izrada registra rizika uz upotrebu novih obrazaca - prikaz praktičnog primjera,
  • Dileme vezane za godišnje izvještavanje o sistemu FUK-a,
  • Demonstracija u PIFC aplikaciji,
  • Pitanja i odgovori.

IZVOR: Redakcija Paragraf Lex, 23.01.2024.