Zastava Srbije

PRIJEDLOG BUDŽETA FBIH ZA 2023. GODINU: Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH prihvatio Prijedlog Budžeta

24.01.2023.


Dana 19.01.2023. godine Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH je održao press konferenciju za medije, a na kojoj je prezentiran Izvještaj sa sjednice Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku o Prijedlogu Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu po hitnom postupku i Prijedlogu o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu.

Na konferenciji prisutnim medijima obratio se g. Admir Čavalić – predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma, a na raspolaganju za davanje odgovora na postavljena pitanja bio je prof.dr. Kadrija Hodžić – član Odbora.

Predsjednik Odbora g. Čavalić prezentirao je prisutnim medijima i zaključke koji su usvojeni na Odboru, a vezani su za Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu, a zaključci su sljedeći: 

1. Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku prihvata Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu po hitnom postupku i predlaže da ide u daljnju parlamentarnu proceduru

2. Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku predlaže i zahtjeva od Vlade Federacije BiH da ubuduće u parlamentarnu proceduru dostavi Budžet u zakonski određenim rokovima i da se Budžet prestane upućivati u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku

3. Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku preporučuje Vladi Federacije BiH da se prilikom raspodjele finansijskih sredstava u iznosu od 200 miliona KM prema kantonima drži popisa iz 2013. godine kao i ranije, te traži izjašnjenje Predstavničkog doma po ovom zaključku.

Usvojeni zaključci će ići u parlamentarnu proceduru na razmatranje sa posebnim akcentom na treći zaključak za koji će Odbor tražiti izjašnjenje Predstavničkog doma.


IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, 19.01.2023.

Naslov: Redakcija