Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pčelarstvu

23.09.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 187. sjednici u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pčelarstvu.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pčelarstvu propisuje da se uzgoj pčela u Republici Srpskoj vrši u skladu sa Programom uzgoja pčela u Republici Srpskoj. Na ovaj način se sektor pčelarstva usklađuje sa EU propisima, koji propisuju da svaka zemlja donosi Program uzgoja pčela kojim se definišeu uzgojni ciljevi u pčelarstvu.

Ovim izmjenama i dopunama zakona propisuje se da Savez udruženja pčelara Republike Srpske i u udrženja pčelara koji nisu članovi Saveza i udruženja proizvođača iz oblasti biljne proizvodnje tokom godine sprovode zajedničke aktivnosti na edukacijama o značaju pčelarstva s ciljem očuvanja pčela i samog biodiverziteta u prirodi.

Izmjenama zakona se povećava minimalna udaljenost vazdušne linije imeđu dva pokretna pčelinjaka i međusobna udaljenost između stacioniranog i pokretnog pčelinjaka, kako bi se uticalo na sprečavanje i širenje zaraznih bolesti pčela i zaštite pčelinje na određenim lokalitetima radi lakšeg čuvanja biodiverziteta u prirodi.

Takođe detaljnije je definisana registracija pčelara i pčelinjaka u Republici Srpskoj sa jasno propisanim uslovima koji su neophodni za upis u registar pčelara i pčelinjaka.

Izmjenama odredaba zakona koje se odnose na ažuriranje brojnog stanja pčelara i pčelinjaka doći će se do tačnih podataka o brojnom stanju pčelara i pčelinjaka na osnovu kojih će se omogućiti bolje planiranje mjera za razvoj sektora pčelarstva.

Vlada Republike Srpske, na sjednici, upoznala se i prihvatila Informaciju o inicijativi JZU Bolnica “Dr Mladen Stojanović” Prijedor za pokretanje aktivnosti za realizaciju projekta “Modernizacija JZU bolnice “Dr Mladen Stojanović” Prijedor - sanacija i rekonstrukcija postojećeg objekta C, objekta psihijatrije, izgradnja novog objekta za proširenje postojećih kapaciteta i nabavka nove medicinske i nemedicinske opreme”.

Vlada Republike Srpske je saglasna sa navedenom inicijativom, te je zadužila Bolnicu “Dr Mladen Stojanović” Prijedor da izradi Idejni projekat za projekat “Modernizacija JZU bolnice “Dr Mladen Stojanović” Prijedor - sanacija i rekonstrukcija postojećeg objekta C, objekta psihijatrije, izgradnja novog objekta za proširenje postojećih kapaciteta i nabavka nove medicinske i nemedicinske opreme”.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz Budžeta u 2022. godini, sa raspodjelom sredstava. U prioritetne projekte koji se finansiraju iz budžetskih sredstava namijenjenih za javne investicije u 2022. godini uvršten je projekat “Investiciona ulaganja u Univerzitetskom gradu u Banjoj Luci” u iznosu od 3.000.000 KM. Takođe, sredstvima javnih investicija biće sufinansirana izgradnja vodovoda u centralnom dijelu opštine Oštra Luka u iznosu 500.000 KM, te podržan projekat rekonstrukcije atletske staze na Gradskom stadionu u Banjaluci ukupne vrijednosti 350.000 KM.

Iz sredstava namijenjenih za javne investicije biće finansiran i projekat “Obnova Srpske škole u Manastiru Rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu i jasenovačkog sestrinstva”, ukupne vrijednosti 294.000 KM.

Po usvajanju ove odluke ukupan iznos odobrenih sredstava iz Programa Javnih investicija za 2022. godinu iznosi 248.549.780 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o projektu izgradnje Naučno-tehnološkog parka u Republici Srpskoj, te donijela Odluku o formiranju Savjetodavnog odbora Naučno-tehnološkog parka u Republici Srpskoj.

Vlada je zadužila Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazoavanje i informaciono društvo da koordiniše rad Savjetodavnog odbora i preduzme sve mjere i radnje na realizaciji projekta izgradnje Naučno-tehnološkog parka u Republici Srpskoj.

Izgradnja Naučno-tehnološkog parka u Republici Srpskoj se vidi kao potencijalni katalizator niza procesa koji mogu pozitivno uticati na cjelokupni razvoj Republike Srpske. Uspostavljanjem NTP-a ostvariće se nekoliko međusobno povezanih ciljeva: podsticanje razvoja privrede i povećanje konkurentnosti Republike Srpske, unapređenje saradnje između naučnoistraživačkih organizacija i privrede, dorpinos digitalnoj transformaciji Republike Srpske, podsticanje preduzetničkog i inovativnog duha, posebno među mladima, otvaranje novih radnih mjesta u privredi, uključujući rast broja istraživača i dr.

Naučno-tehnološki kamp nalaziće se u okviru Kampusa Univerziteta u Banjoj Luci.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, u iznosu od 750.000,00 KM.

Navedena sredstva biće raspodijeljena za 15 nerazvijenih i 20 izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o proglašenju parka prirode "Trebević".

Razlozi za donošenje ove odluke imaju za cilj očuvanje prirode, kao i težnju da se upravljanje zaštićenim područjem bazira na uspostavljanju skladnih odnosa između potreba zaštite prirode i aktivnosti ljudi. Budući Park prirode “Trebević” prostire se na području opština Istočno Novo Sarajevo, Istočni Stari Grad i Pale koje se nalaze u sastavu Grada Istočno Sarajevo, u ukupnoj površini od 5.036,37 ha. Na cjelokupnoj površini Parka prirode “Trebević” ustanovljava se režim zaštite II i III stepena.

Park prirode “Trebevićˮ stavlja se pod zaštitu s ciljem zaštite različitih prirodnih elemenata, očuvanja prirodnog sastava i cjelovitosti ekosistema, očuvanja karakterističnih obilježja pejzaža, odnosno u svrhu očuvanja ukupne geološke i biološke raznovrsnosti. Zaštićeno područje obuhvata veći dio masiva planine Trebević, te klisuraste doline Miljacke, odnosno donje tokove njenih sastavnica Paljanske i Mokranjske Miljacke.

Vlada Republike Srpske je donijela i Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o visini i načinu naplate naknade za izdavanje uvjerenja i potvrda o veterinarsko-zdravstvenoj ispravnosti, čij je cilj da se obezbijedi visok nivo zaštite života i zdravlja ljudi i interesa potrošača, pri čemu se uzima u obzir efikasno funkcionisanje unutrašnjeg prometa, međunarodnih obaveza i zaštita zdravlja i dobrobiti životinja.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 21.09.2022.

Naslov: Redakcija