Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE: BiH se od septembra 2018. nalazi u totalnom zastoju u ispunjavanju uvjeta za EU

23.08.2019.


Direkcija za evropske integracije (DEI) BiH sačinila je analizu za potrebe Parlamenta BiH o ispunjavanju uvjeta za pristupanje EU, posebno od septembra 2018. do danas. Podaci su dosta poražavajući.

Naime, kako se ističe, uprkos zaključku Vijeća ministara BiH na 153. sjednici održanoj 4. septembra 2018., većina institucija BiH nije intenzivirala aktivnosti niti je došlo do promjena u izradi novih ili izmjena važećih propisa koje je neophodno uskladiti s važećim Acquisem, a s ciljem ispunjenja obaveza usklađivanja postojećeg i budućeg zakonodavstva BiH s pravnom stečevinom EU iz člana 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

U prošloj godini urađeno je također malo. Tako je u 2018. godini usvojen svega 51 propis koji je usklađivan sa Acquisem i kojim se ispunjavaju obaveze BiH u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Zvuči gotovo frapantno da je Parlamentama skupština BiH, prema navodima DEI-ja, usvojila svega dva propisa, dok je Vijeće ministara usvojilo tek devet propisa.

Još frapantnije zvuči infomacija o tome da je su u oblasti slobode kretanja roba aktivnosti na daljem preuzimanju Acquisa od 2011. godine zaustavljeni. Tako se navodi primjer da Zakon o mjeriteljstvu koji je donesen 2001. godine od tada nije usklađivan.

"U proteklој godini u ovoj oblasti niје bilo napretka. Potrebno је poduzeti velike korake da bi se ostvarila puna funkcionalnost sistema za osiguravanje slobode kretanja robe", kaže se u informaciji DEI-ja.

Također, BiH je dužna donijeti novi zakon o poštama, koji će biti usklađen s evropskom pravnom stečevinom i donijeti strategiju razvoja poštanskih usluga, uskladiti podzakonske akte iz oblasti javnih nabavki.

Nadalje, loše stojimo u oblasti prava intelektualnog vlasništva, u oblasti konkurentnosti, informacionom društvu i medijima, sigurnosti hrane, transportne politike, energetike i zaštite potrošača.


IZVOR: Vebsajt Klix, 22.08.2019.

Naslov: Redakcija