Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA U BIH

23.07.2018.


Zaštita ličnih podataka u BiH nije na zadovoljavajućem nivou, čemu u prilog svjedoče i brojni prigovori koje su stanovnici širom zemlje lani uložili kao reakciju na poteze službenika i drugih osoba zbog otkrivanja važnih podataka.

Prigovor nadležnim institucijama može podnijeti svako ko sazna ili posumnja da su zloupotrijebljeni njegovi lični podaci, a takvih je na adresu Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH od januara do kraja decembra prošle godine stiglo gotovo 100.

Primjeri iz prakse pobrojani su u njihovim izvještaju o radu u 2017. godini, a jedan od zanimljivih slučajeva zabilježen je u Bosanskoj Krupi, gdje je jedna pacijentkinja podnijela prigovor protiv zaposlenih u Domu zdravlja jer su njen zdravstveni karton dali njenom suprugu, koji je podatke iz njega iskoristio u brakorazvodnoj parnici.

Prigovor supruge je usvojen kao osnovan, a u toj zdravstvenoj ustanovi su svoj potez ocijenili kao ustaljenu praksu. Naveli su da su na pismeni zahtjev fizičkog lica za podizanje kartona za sebe i supružnika, istom dali i karton supruge radi preseljenja u inostranstvo.

- Nakon izvjesnog vremena, taj podnosilac zahtjeva je vratio zdravstvene kartone obrazlažući da su se predomislili i odustali od preseljenja - piše u izvještaju.

Kao osnovan ocijenjen je i prigovor koji je uslijedio nakon što su u sarajevskoj "Elektroprivredi" od klijenta zatražili kopiju cijelog kupoprodajnog ugovora prilikom promjene potrošača struje, što je klijent smatrao krajnje nepotrebnim, a to su i nadležni potvrdili.

U pravu je bio i jedan bračni par koji je pokrenuo postupak protiv MUP-a Unsko-sanskog kantona. Supruga je, naime, zaprimila poziv radi izricanja zabrane upravljanja vozilom, a u njemu je, osim navođenja njenih ličnih podataka, navedeno i to boldovanim slovima i u zagradi da je "supruga ime i prezime komandira policijske stanice...", što je par ocijenio miješanjem u privatni život.

U izjašnjenju ministarstva je navedeno da su preporučenom poštom poslali nekovertirani poziv na prijavljenu adresu prebivališta, ali je vraćen jer lice nije pronađeno na toj adresi, uz konstataciju čija je supruga.

Opravdan je bio i prigovor polaznika kursa stranog jezika u Banjaluci koji su se požalili zbog audio i video nadzora u prostorijama gdje su održavani časovi, kao i uzimanja kopije lične karte i matičnog broja, što su "prozvani" pravdali riječima da žele da spriječe moguću krađu knjiga i ugovaranje časova između polaznika i predavača.

Službe su procijenile da je osnovan i prigovor u kome se podnosilac žalio na traženje ovjerene kopije lične karte na konkursu za izbor pravobranioca i zamjenika pravobranioca u RS, a Ministarstvu pravde RS je naloženo da uništi prikupljene ovjerene kopije.

Usvojen i prigovor koji se odnosio na evidentiranje broja lične karte kupaca prilikom prodaje artikala po sniženoj cijeni i to u jednoj apoteci. I njima je naloženo da izbrišu brojeve ličnih karata.

Jedan od prigovora, koji je bio osnovan, odnosio se na potez MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona zbog dostavljanja ličnih podataka poslodavcu.

Osim postupanja po prijavama građana, inspektori su 2017. godine imali i redovne i vanredne kontrole koje su pokazale da na terenu postoji dosta zloupotreba.

- Kada je u pitanju zaštita ličnih podataka, nismo zadovoljni stanjem ni napretkom. Umjesto da se ubrzano radi na unapređenju zaštite ličnih podataka, kao što je slučaj u zemljama EU i onima koje su na putu ka tome, kod nas je došlo do zastoja - istakao je direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Petar Kovačević.

Za većinu kontrolisanih subjekata iz javnog sektora, kaže, obaveze iz zakona su samo puka formalnost, bez tendencije da budu primijenjene u praksi na pravi i djelotvoran način.

Interresorna radna grupa za izradu nacrta zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH dobila je zeleno svjetlo za početak rada, a to je priprema akta koji će pratiti nove evropske direktive u toj oblasti. Primjena novih pravila EU počela je 25. maja 2018. godine, a članovi radne grupe imaju 60 dana da pripreme nacrt zakona o zaštiti ličnih podataka.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Vedrana Kulaga, 20.07.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772