Zastava Srbije

NOVINE U ZAKONIMA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM, OSNOVNOM I SREDNJEM VASPITANJU I OBRAZOVANJU RS

23.06.2020.


Narodna skupština Republike Srpske usvojila je, po hitnom postupku, zakone o izmjenama i dopunama zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem vaspitanju i obrazovanju.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić istakla je da će Republika Srpska, u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, finansirati boravak u predškolskoj ustanovi djeci bez roditeljskog staranja i djeci sa smetnjama u razvoju, koja imaju nalaz i mišljenje komisije o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

"Radi pomoći predškolskim ustanovama u radu sa djecom koja imaju smetnje u razvoju, definisano je i organizovanje resursnih centara za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje", navela je ministar Natalija Trivić obrazlažući nove odredbe Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

 Objasnila je da će resursni centri biti regionalno zastupljeni i vršiti procjene i predlagati ustanovi prilagođene planove i programe, za svako dijete, koji bi sadržavali i konkretne mjere i aktivnosti za rad sa svakim djetetom, vršiti savjetodavni rad sa roditeljima, vršiti obuke za vaspitno-obrazovne radnike u predškolskim ustanovama i drugo.

Nove zakonske odredbe omogućavaju da produženi boravak učenicima mogu da pruže i privatne i javne predškolske ustanove ukoliko im to dozvoljavaju kapaciteti.

 U oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, pored redovnog programa i programa za djecu u godini pred polazak u školu, novim rješenjima je omogućeno, rekla je ministar Natalija Trivić, da se u postojećim kapacitetima školskih objekata, gdje je to moguće, uspostavi partnerstvo sa lokalnom zajednicom te da im se daju prostori na korišćenje radi pružanja predškolskih usluga sa ciljem povećanja obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem.

Kada je riječ o oblasti osnovnog vaspitanja i obrazovanja, ministar Natalija Trivić najavila je da će u novoj školskoj godini biti donesene smjernice za stvaranje stimulativnog okruženja koje podrazumijeva pružanje praktičnih savjeta i podrške školama koje pokušavaju da razviju i prilagode prostore za učenje kako bi se omogućilo uvođenje inovativne pedagogije.

Takođe, stvoren je pravni osnov za donošenje Pravilnika o standardima kvaliteta udžbenika u Republici Srpskoj, kao i Pravilnika o standardima rada pedagoga, psihologa, socijalnog radnika i defektologa u vaspitno-obrazovnim ustanovama Srpske.

 "Primarna svrha standarda je da doprinesu unapređenju vaspitno-obrazovnog procesa kroz unapređenje kvaliteta rada svih zaposlenih u stručnim službama te istovremeno da se naglasi značaj rada stručne službe, te njihov doprinos u radu sa djecom", navela je ministar Natalija Trivić dodavši da je za učenike koji iskazuju posebna interesovanja predviđeno da se organizuje fakultativna nastava.

Prema njenim riječima, nastavnici predmetne nastave biće u prilici da predaju, npr. fizičko vaspitanje učenicima u četvrtom i petom razredu kada to dozvole uslovi.

"Učenici prve trijade će imati svakodnevnu fizičku aktivnost jer smo u saradnji sa fakultetima fizičkog vaspitanja obezbijedili vježbe i video materijale koji će pomoći učiteljima da rade vježbe sa učenicima svaki dan u trajanju od 15 minuta na početku nastave", rekla je ministar Natalija Trivić.

U oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja, istakla je ministar Natalija Trivić definisano je da će se praktična nastava realizovati kod poslodavca najviše u obimu od 25 odsto od ukupnog obima časova praktične nastave. Za učenike sa smetnjama u razvoju biće obezbijeđeno prilagođavanje radnog mjesta u odnosu na njegove mogućnosti i vrstu invaliditeta u okviru praktične nastave.

Podsjetila je da škole već imaju potpisane ugovore sa oko 100 privrednih društava kod kojih će učenici izvoditi praktičnu nastavu, dok će Vlada Republike Srpske sa 100 maraka mjesečno i plaćenim prevozom, od kuće do škole, stipendirati sve učenike koji se odluče za deficitarna zanimanja u svojim sredinama.

Ministar Natalija Trivić naglasila je da će biti omogućeno prosvjetnim radnicima na svim novima obrazovanja da konkurišu za Svetosavsku nagradu.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo prosvjete i kulture RS, 18.06.2020.

Naslov: Redakcija