Zastava Srbije

USTAVNI SUD RS: 22. juna 2016. godine održana sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa - Vijeće utvrdilo da članovima 4, 13, 17, 76, 83. i 138. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda


22. juna 2016. godine je u Banjoj Luci održana 84. sjednica Vijeća za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske koje je utvrdilo, u skladu sa Ustavom i Zakonom utvrđenim nadležnostima, da članovima 4, 13, 17, 76, 83. i 138. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, koji je Narodna skupština Republike Srpske izglasala na sjednici održanoj 7. aprila 2016. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske podnio je ovome Vijeću zahtjev za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa navedenim odredbama Zakona. Podnosilac je u predmetnom zahtjevu istakao, između ostalog, da se povreda vitalnog interesa bošnjačkog naroda očituje u tome što osporene odredbe nisu u saglasnosti sa članom 97. Ustava Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII), dopunjenog Amandmanom LXXXV, koji garantuje poštovanje principa nacionalne zastupljenosti, s obzirom da se, navodno, istim odredbama ne obezbjeđuje proporcionalna nacionalna zastupljenost u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Polazeći od odredaba Ustava Republike Srpske, uzimajući u obzir navode Kluba delegata bošnjačkog naroda i Narodne skupštine, Vijeće je odlučilo da osporenim odredbama Zakona nisu povrijeđena prava iz okvira zaštite vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog bošnjačkog naroda.

Vijeće je, naime, ocijenilo da se nijednom osporenom odredbom ne daje prednost nakom konstitutivnom narodu u odnosu na ostale, niti se prave razlike među njima, jer se jednako odnose na sve narode i građane u Republici Srpskoj. Ove odredbe, po ocjeni Vijeća, prema svom sadržaju ne prave razliku po nacionalnom kriteriju među subjektima, odnosno članovima organa na koje se odnose, niti je propisana bilo kakva zabrana ili nemogućnost da Bošnjaci, isto kao i pripadnici drugih naroda, ravnopravno učestvuju u konkurenciji za obavljanje poslova policijskog službenika, direktora policije, te člana nekog od odbora ili komisija za izbor.


Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 22.06.2016.