Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijet Pravilnik o korištenju službenih specijaliziranih vozila

23.04.2021.


Vijeće ministara BiH donijelo je Pravilnik o uvjetima nabavke i načinu korištenja službenih specijaliziranih vozila Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i diplomatsko-konzularnih predstavništava (DKP) BiH, a u skladu sa ranije usvojenim Pravilnikom o uvjetima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH.

Pravilnikom su detaljno regulisani broj službenih specijaliziranih vozila Ministarstva vanjskih poslova, uvjeti nabavke, način korištenja, te određivanje osoba sa pravom njihovog korištenja.

Ministarstvo raspolaže sa osam službenih specijaliziranih vozila, od čega su dva teretna vozila više srednje klase i šest putničkih vozila više srednje klase. Službena specijalizirana vozila Ministarstva, između ostalog, mogu se koristiti za prijevoz diplomatske pošte, arhiva DKP-a BiH te informatičke opreme i materijala. Istovremeno se specijalizirana putnička vozila koriste za prijevoz delegacija u BiH i svijetu i ispunjavanje drugih obaveza u skladu sa protokolom Ministarstva ili drugih nadležnih organa BiH, odnosno u slučaju iskazane potrebe institucija BiH, naročito po zahtjevu Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH.

U 56 DKP-a BiH je ukupno 115 službenih specijaliziranih vozila, od čega se 56 vozila srednje klase i 55 niže srednje klase koriste za redovno obavljanje poslova DKP-a, te četiri specijalizirana vozila više srednje klase za doček delegacija.

Vijeće ministara BiH dostavit će Državnoj agenciji za istrage i zaštitu informacije i dokumentaciju o preduzetim mjerama i aktivnostima u vezi sa pandemijom COVID-19 u BiH, uključujući i preduzete mjere osiguranja i nabavke vakcina potrebnih za imunizaciju stanovništva BiH protiv koronavirusa.

Ministarstvo civilnih poslova će u saradnji sa institucijama koje su učestvovale u postupku osiguranja i nabavke vakcina potrebnih za imunizaciju stanovništva BiH protiv koronavirusa pripremiti i Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH dostaviti informaciju sa svim relevantnim dokumentima u vezi sa postupkom osiguranja i nabavke vakcina potrebnih za imunizaciju stanovništva BiH protiv COVID-19.

Državna agencija za istrage i zaštitu je, postupajući po zahtjevu Tužilaštva BiH, nakon prijave grupe građana, zatražila od Vijeća ministara BiH određenu dokumentaciju u pogledu nabavke vakcina, počevši od 18. 9. 2020. godine.


IZVOR: Vebsajt Vijeća ministara BiH, 21.04.2021.

Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija