Zastava Srbije

CIJENE VJENČANOG I RODNOG LISTA ODNOSE SE NA OPĆINE FBIH: Građani BiH izvode plaćaju u općinskim matičnim uredima po cijeni koju utvrde te općine

23.03.2018.


Nakon što je Federalna vlada utvrdila cijene matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista, pa je cijena, primjera radi, vjenčanog lista 1,72 KM ili rodnog lista, 0,39 KM, mnogi su se upitali kako se ta cijena može naplatiti, s obzirom na to da u zemlji nemamo apoena od jednog feninga.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova FBiH objašnjavaju da su ove cijene utvrđene prema općinama i gradovima, a ne prema građanima.

- Jedinična cijena obrazaca matičnih knjiga iznosi 86,2875 KM po komadu prema općinama i gradovima, istovremeno je to i nabavna cijena. Ista se množi sa količinom obrazaca i nakon toga zaokružuje na dvije decimale, gdje ukupnu cijenu plaćaju općine i gradovi putem računa, a ne gotovinom, te za isto ne predstavlja problem što nema apoena od jednog feninga. Ista je situacija i kod obrazaca izvoda iz matičnih knjiga i uvjerenja o državljanstvu gdje jedinična cijena obrazaca iznosi 0,392KM po komadu prema općinama i gradovima što je istovremeno i nabavna cijena. Ista se množi sa količinom obrazaca i nakon toga zaokružuje na dvije decimale, gdje ukupnu cijenu plaćaju općine i gradovi - objašnjavaju iz Ureda federalnog ministra unutrašnjih poslova.

Dodaju kako je isti princip i za jediničnu cijenu obrazaca vjenčanog lista koja je 1,72 KM.

- Navedene cijene su identične cijenama u prethodnim godinama. Odnosno, nisu se mijenjale od 2013. godine, od kada je počela njihova distribucija i upotreba - rekli su u ovom ministarstvu.

Što se tiče građana Bosne i Hercegovine, oni izvode iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu, vjenčani list..., plaćaju u općinskim matičnim uredima po cijeni koju utvrde te općine. Tačnije, svaka općina, odnosno općinsko vijeće utvrđuje svoju cijenu taksi. Tako, primjera radi, uvjerenje o državljanstvu, rodni list i vjenčani list u Općini Bosanska Krupa se plaća pet KM, a u Općini Centar Sarajevo taksa iznosi četiri KM.


IZVOR: Vebsajt Faktor, E. D. Šalaka, 22.03.2018.

Naslov: Redakcija