Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

DOPUNJENO OBAVJEŠTENJE O PRODAJI PLINA U BOCAMA ZA DOMAĆINSTVA

23.02.2018.


Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH dopunila je Obavještenje za prodaju plina u bocama za domaćinstva bez obračuna putarine nakon održanog sastanka s predstavncima plinara, a zbog potpunog pojašnjenja primjene Zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik BiH", br. 91/2017), saopšteno je iz UIO BiH.

Dopuna Obavještenja o postupanju uvoznika i distributera nafte, naftnih derivata i plina u Bosni i Hercegovini odnosi se na pojašnjenje pojma krajnjeg korisnika, gdje su preciznije definisani uslovi pod kojima se može vršiti promet plina u našoj zemlji bez plaćanja putarine.

Plinari su tražili sastanak s nadležnima u Upravi jer su od 1. februara, od kada je novi set zakona o akcizama u primjeni, uvoznici i distributeri plina bili u velikim problemima s obzirom da im se na teret može staviti krivična odgovornost ukoliko kupac, koji kaže da će plin iskoristiti za grijanje ili kuhanje, taj plin iskoristi za pokretanje vozila. Zbog toga su cisterne s propan-butanom i autoplinom danima bile na terminalima, a mnogi distributeri nisu željeli prodavati plin, jer su bili u strahu da će prekršiti nova zakonska rješenja.

Uvoznik tečnog naftnog plina, navodi Uprava za indirektno oporezivanje BiH, isti može uvesti u Bosnu i Hercegovinu bez obračuna i plaćanja putarine ako će ga prodavati direktno krajnjim korisnicima.

Prilikom uvoza podnosi se izjava da prijavljeni tečni naftni plin nije namijenjen za pogon motornih vozila, odnosno nije namijenjen za dalju prodaju, osim direktne prodaje krajnjem kupcu ili prodaje putem distributera krajnjim korisnicima u svrhe koje isključuju pogon motornih vozila (plin za zagrijavanje i za industrijske procese, plin u bocama za domaćinstvo i industriju).

Radi dokazivanja da se radi o prometu tečnog naftnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila, proizvođač ili uvoznik može pribaviti izjavu kupca (punionice ili distributera) da isti nabavlja isključivo radi prodaje krajnjim korisnicima, a koji nije namijenjen za pogon motornih vozila.

Za prometovane količine plina proizvođač ili uvoznik vodi evidenciju o prometu izvršenom punionicama i distributerima tečnog naftnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila.

Iz UIO BiH navode da se distributerom, u vezi s prometovanjem tečnog naftnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila, smatra pravni subjekt koji kupi plin od proizvođača ili uvoznika i isti prometuje isključivo do krajnjeg korisnika.

Punionicom, u vezi s prometovanjem tečnog naftnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila, smatra se pravna osoba koja posjeduje dozvole za djelatnost punjenja plina u boce izdate u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju oblast nafte i naftnih derivata, te ispunjavaju minimalne tehničke uslove za obavljanje te djelatnosti.

Distributerom plina u bocama, u vezi s prometovanjem tečnog naftnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila, smatra se pravna osoba koja kupi plin od punionice i isti prometuje isključivo do krajnjeg korisnika.

Svi obveznici (uvoznik, proizvođač, punionica, distributer i distributer plina u bocama), koji krajnjim korisnicima vrše promet tečnog naftnog plina u svrhe koje isključuju pogon motornih vozila, vode evidenciju o tako prometovanim količinama u elektronskom ili pisanom obliku (na internet portalu UIO BiH).

Na prometovane količine tečnog naftnog plina za koje se kontrolom utvrdi da ne postoji ili je nevjerodostojna evidencija kojom se dokazuje da tečni naftni plin nije prometovan za pogon motornih vozila, izvršit će se obračun i plaćanje putarine, zaključuje se u saopštenju Uprave za indirektno oporezivanje BiH.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 22.02.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772