Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRTI ZAKONA O BANKAMA I O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE: Novim zakonima se zadržavaju i osnažuju nadležnosti Agencije u oblasti nadzora nad bankama, i dodjeljuju nova, kompleksnija ovlašćenja za restrukturiranje banaka, u skladu sa direktivama EU i dobrom međunarodnom praksom


Ministarstvo finansija Republike Srpske saopštilo je da je, djelujući u okviru svojih nadležnosti, posvećeno unapređenju finansijskog sektora i da je s tim ciljem pripremilo, a Vlada Republike Srpske usvojila nacrte Zakona o bankama i izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske.

"Novi zakon o bankama baziran je na standardima EU, direktivama u oblasti bankarstva i zahtjevima Bazela", ističe se u saopštenju.

Dodaje se da se novim zakonima, ne samo zadržavaju i osnažuju nadležnosti Agencije za bankarstvo Republike Srpske u oblasti nadzora nad bankama, nego se njime Agenciji dodjeljuju i nova, kompleksnija ovlašćenja za restrukturiranje banaka, "takođe u skladu sa direktivama EU i dobrom međunarodnom praksom".

U pogledu saradnje sa drugim nadležnim organima Republike Srpske i FBiH, kao i drugim institucijama finansijskog sektora, kao što su Centralna banka BiH i Agencija za osiguranje depozita, Ministarstvo finansija se zalaže za unapređenje razmjene informacija i svakog oblika saradnje, "kako bi nadležni organi, u okviru svojih mandata, efikasno izvršavali zakonske obaveze i ovlašćenja, a sve s ciljem očuvanja finansijske stabilnosti i zaštite prava i interesa građana, privrede i drugih povjerilaca i deponenata banaka".


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, 20.11.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772