Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Na usaglašavanje Kolegiju Doma upućeno više prijedloga zakona

22.09.2023.


Na 11. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o vanjskim poslovima Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je, u prvom čitanju, i Prijedlog zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Nakon razmatranja interpelacije poslanika Šerifa Špage, Edina Ramića, Midhata Čauševića, Šemsudina Dedića, Safeta Keše, Nermina Mandre, Amora Mašovića, Šemsudina Mehmedovića, Denijala Tulumovića, Milana Dunovića, Vlatka Glavaša, Zlatana Begića, Jasmina Emrića i Elvise Hodžić, Predstavnički dom, radi nedostatka entitetske većine, na usaglašavanje Kolegiju Doma uputio je sljedeće pijedloge zaključaka:

  1. Predstavnički dom PSBiH traži od Tužilaštva Bosne i Hercegovine da provede istragu o provođenju Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/09), i ostalih propisa zasnovanih na osnovu tog Zakona, kao i Pravilnika o odobravanju letova („Službeni glasnik BiH“, broj 53/18) u predmetu letenja helikoptera “Super Puma” Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, koji je 24. jula 2023. godine ušao u zračni prostor Bosne i Hercegovine, zatim 25. jula 2023. izvršio više letova u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine, te da u slučaju postojanja obilježja krivičnog djela protiv odgovornih i službenih lica pokrene krivični postupak.
  2. Predstavnički dom PSBiH zadužuje Ministarsvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine da uputi diplomatsku notu Republici Srbiji kojom se ukazuje na prekršene diplomatske procedure i narušavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta zračnog prostora Bosne i Hercegovine od njihovog državnog zrakoplova, helikoptera “Super Puma” Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a koji je 24. jula 2023. protivzakonito ušao u zračni prostor Bosne i Hercegovine, te 25. jula 2023. nelegalno izvršio više letova i operacija u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine. Također, ovom diplomatskom notom, radi razjašnjenja cijelog slučaja, kako se ova praksa ne bi više ponavljala, treba predložiti provođenje zajedničke i međunarodne istrage.

Predstavnički dom usvojio je poslaničku inicijativuŠemsudina Mehmedovića kojom se traži od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da pokrene postupak izmjene Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 34/23) s ciljem da se u članu 6. briše stav (6) i da se u članu 7. briše stav (5), kojima se regulira korištenje službenog vozila u kontinuitetu tokom 24 sata dnevno i putni nalog za službena vozila kojima upravlja samo jedno lice.

Usvojena je i poslanička inicijativa Darka Babalja, kojom se nalaže Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u roku od 15 dana dostavi Predstavničkom domu Informaciju o uvozu svinja na području Semberije u 2023. godini.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućena je poslanička inicijativa Aide Baručije, Sabine Ćudić i Predraga Kojovića, kojom se zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i nadležno Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da u roku od 60 dana u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini kojim će se regulisati status električnih romobila u saobraćaju.

Predstavnički dom nije usvojio poslaničku inicijativu Šemsudina Mehmedovića, kojom se od Vijeća ministara BiH traži da pokrene postupak izgradnje muzeja stradanja Bošnjaka “Heliodrom” u zgradi sadašnje kasarne Oružanih snaga BiH “Stanislav Baja Kraljević”.

Usvojen je Izvještaj o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2022. godinu, čiji je podnosilac Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost.

Predstavnički dom usvojio je Prijedlog odluke o osnivanju ad hoc komisije PSBiH za provođenje postupka imenovanja Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Ministarstvo komunikacija i prometa BiH. U ovu komisiju predloženi su poslanik Jasmin Imamović, delegatkinje Marina Pendeš, Snježana Novaković – Bursać, te Davorka Topić – Stipić, Goran Krivić i Aida Daguda.

Predstavnički dom dao je saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Sjeverne Makedonije.


IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 21.09.2023.

Naslov: Redakcija